Ministerstvo kultúry predložilo návrh zákona o presune Múzea SNP pod Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo kultúry SR (MK SR) predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o presune Múzea Slovenského národného povstania (SNP) pod Ministerstvo obrany SR. Návrhom zákona sa zároveň dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Medzirezortné pripomienkové konanie o úprave zákona o múzeách, o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty končí 30. augusta.

„Účelom prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP je zabezpečiť ešte kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety Múzea SNP,“ vysvetlilo ministerstvo kultúry v dôvodovej správe. Rezort obrany by sa mal stať zriaďovateľom múzea začiatkom roka 2022. Presunom múzea sa podľa MK SR podporí účinná ochrana materiálnej podstaty slovenskej vojenskej a protifašistickej histórie a zároveň ich efektívna a inovatívna prezentácia na uchovanie historickej pamäte pre budúce generácie.

V návrhu zákona MK SR upravuje aj súčasné nastavenie výberu a odvolania riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií. To z hľadiska zabezpečenia kvalitného fungovania inštitúcií nevníma ako vyhovujúce. Vysvetlilo, že dlhodobo absentuje právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií v platnom znení zákona. To podľa neho v praxi vedie k existencii „doživotných“ riaditeľov. Vymenovať by sa po novom malo na základe výberového konania alebo priamym oslovením na základe verejnej výzvy. Funkčné obdobie by trvalo päť rokov s tým, že opätovné vymenovanie je možné.

Quo vadis Cirkev na Slovensku? Kto sa tu oháňa slovami pápeža?
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies