Ministri odporúčajú, aby sa Slovensko pripojilo k Dohovoru Rady Európy, ktorý má prispieť k bezpečnosti na športových podujatiach

Vytvoriť bezpečné a prívetivé prostredie na futbalových zápasoch a počas športových podujatí si za cieľ kladie Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Ako sa ďalej uvádza v návrhu ministerstva vnútra, ktorý dnes odobrila vláda, Slovensko by sa k dohovoru malo pripojiť. Znamená to, že bude potrebné prijať rozličné opatrenia na zaistenie ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb na športových štadiónoch. Napríklad zabezpečiť, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými agentúrami. Zaviesť by sa tiež mali politiky a postupy v oblastiach, ako je napríklad rasistické alebo diskriminačné správanie.

Štáty, ktoré sa pripoja k dohovoru, by podľa dokumentu mali napríklad pripravovať policajné stratégie s cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh podujatí. „Strany dohovoru zabezpečia, aby polícia pracovala na dosiahnutí bezpečnosti, ochrany a otvorenosti futbalových zápasov a iných športových podujatí pre všetkých v partnerstve s organizátormi, fanúšikmi, miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými stranami,” uvádza sa v materiáli. Stratégie majú počítať s aktivitami, ako je napríklad zber spravodajských informácií, priebežné posudzovanie rizík, primerané zásahy zamerané na predchádzanie eskalácie rizika alebo výtržností, prípadne zber dôkazov o trestnom konaní. Rovnako je úlohou štátov pripraviť plány v prípade vzniku núdzových situácií a ich testovanie a zdokonaľovanie počas pravidelných cvičení.

V záujme zníženia rizika zapojenia jednotlivcov alebo skupín do násilných incidentov alebo výtržnosti či do ich organizovania navrhuje dohovor zavedenie opatrení týkajúcich sa vylúčenia nežiaducich osôb. „V súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom budú strany dohovoru vzájomne spolupracovať na primeranom postihovaní jednotlivcov páchajúcich trestné činy v zahraničí, a to buď v krajine, kde bol čin spáchaný, alebo v krajine ich trvalého pobytu alebo štátnej príslušnosti,” uvádza dohovor. Zmluvné strany takisto nabáda k výmene informácii alebo osvedčených postupov v tejto problematike.

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti konštatuje, že divácke násilie je negatívnym spoločenským fenoménom, ktorý znamená významné narušenie verejného poriadku a výrazne vplýva na celú spoločnosť. Tento fenomén môže byť postihovaný napríklad prostredníctvom trestania trestných činov extrémizmu, ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci alebo napríklad výtržníctva. Pripojenie Slovenska k dohovoru by okrem vládneho kabinetu mal odobriť aj parlament.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies