Na projekty zamerané na prevenciu kriminality išlo viac ako 2,5 milióna eur

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporila projekty zamerané na predchádzanie kriminalite celkovou sumou 2 564 400 eur. Ako sa ďalej uvádza na internetovej stránke ministerstva vnútra, na okresné úrady v sídlach krajov bolo v tejto súvislosti doručených spolu 1049 žiadostí o dotáciu, ktoré sa pridŕžali priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020. Po vyhodnotení žiadostí rada nakoniec podporila 395 žiadateľov.

Väčšina podporených projektov bola zameraná na budovanie alebo vylepšovanie kamerových systémov v mestách a obciach. Iné projekty sa týkajú napríklad ochrany seniorov, eliminácie propagácie samovrážd na internete a psychologickej pomoci alebo organizovania športových aktivít pre deti. Iné podporené projekty boli zamerané napríklad aj na prevenciu užívania drog.

Vláda SR v novembri 2016 schválila novú Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020. V rámci nej sa má štát zamerať na javy, ako sú napríklad kriminalita vo virtuálnom prostredí, netolizmus (závislosť od nových informačných technológií), vysoká zadlženosť obyvateľstva alebo problém finančnej gramotnosti. Preventívne aktivity a opatrenia stratégie majú byť zamerané na samotné osoby, prípadne cieľové skupiny ako páchatelia, obete alebo potenciálni páchatelia a obete, alebo na kriminogénne faktory, to znamená situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality. Aktivity stratégie by podľa dokumentu mali byť financované zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtov samospráv, z fondov Európskej únie a iných dostupných zdrojov.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies