Najekologickejšie mesto je Kežmarok, získalo titul ENVIROMESTO 2019

Najekologickejšie mestá Slovenska ocenila tento týždeň Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci súťaže ENIROMESTO 2019. Laureátom súťaže sa stalo mesto Kežmarok. Hlavným cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Nad súťažou prevzal záštitu minister životného prostredia László Sólymos.

Odborná komisia, ktorá hodnotila predložené projekty, ocenila „kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia“. Z množstva aktivít vyzdvihla projekt Cyklochodník okolo mesta, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistiky a zníženie znečistenia ovzdušia. Mesto tiež uskutočnilo efektívne protipovodňové opatrenia na miestnych vodných tokoch a vypracovalo projekt Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia.

Okrem hlavnej ceny porota udelila ďalšie ceny v štyroch kategóriách – Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Ochrana ovzdušia a Adaptácia na zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Cenu za Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a za skvalitňovanie odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila najmä jeho opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie obrazov z recyklovateľných zdrojov.

Ocenenie v oblasti ochrany prírody a krajiny si prevzalo mesto Banská Bystrica za „harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody“. Komisia ocenila aj prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch, kde vyhlásili takzvané pralesové zvyšky a zakázali hospodársku činnosť. V ochrane ovzdušia vyniklo mesto Žilina, pričom cenu získalo za zlepšovanie verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu a e-mobility. Najlepšie v zmierňovaní dopadov zmeny klímy dopadla Nitra. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie desiatich meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia.

Súvisiace články

Hnutie Oľano vyzýva premiéra, aby v stredu na vláde inicioval okamžité odvolanie Tomáša Haška z úradu pre dohľad

SITA

Deficitný rozpočet je podľa Štefanca z KDH dôkazom, že vláda nevie hospodáriť

SITA

PREZIDENTKA: Čaputová sa počas svojej návštevy Japonska zaujíma o ekologické témy

SITA

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies