Nástroj EÚ pre utečencov v Turecku: Komisia navrhuje, aby sa uvoľnili ďalšie finančné prostriedky pre sýrskych utečencov.
Európska komisia si plní svoj záväzok podporovať sýrskych utečencov v Turecku, a preto dnes uvoľňuje ďalšie finančné prostriedky na nástroj pre utečencov. Tento nástroj doteraz umožnil, aby 500 000 detí dostalo prístup k vzdelaniu a aby sa prostredníctvom mesačných prevodov hotovosti finančne podporilo 1,2 milióna utečencov.

Dnešným rozhodnutím sa stanovuje právny rámec pre druhú tranžu vo výške 3 miliárd EUR v zmysle vyhlásenia EÚ a Turecka, pričom 1 miliarda EUR sa uvoľní z rozpočtu EÚ. Prvá tranža nástroja, ktorý bol zriadený v roku 2016, pozostávala z 1 miliardy EUR financovanej z rozpočtu EÚ a z 2 miliárd EUR, na ktoré prispeli členské štáty. Komisia navrhuje pokračovať v plnení tejto dohody, aby úspešná a účinná činnosť vyvíjaná v rámci nástroja na podporu projektov pre utečencov v Turecku mohla pokračovať.

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn poznamenal: „Komisia dnes robí prvý krok k uvoľneniu ďalších prostriedkov v rámci nástroja pre sýrskych utečencov v Turecku. Uverejnenie druhej výročnej správy jasne poukazuje na doterajšie pozitívne výsledky, ako aj na rozhodujúcu a efektívnu úlohu, ktorú plní tento nástroj pri poskytovaní pomoci najzraniteľnejším utečencom a ich hostiteľským komunitám v Turecku a v konečnom dôsledku aj pri zmierňovaní migračných tlakov. Vyzývam členské štáty, aby si splnili prijaté záväzky a uvoľnili ďalšie 3 miliardy EUR, ktoré nám umožnia pokračovať v poskytovaní nevyhnutnej pomoci .

Komisár pre európsku humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides uviedol: „To, že sa umožnilo deťom chodiť do škôl, či poskytnutie prístupu k základným službám pre zraniteľné rodiny, sú konkrétne výsledky, ktoré priniesla humanitárna pomoc EÚ utečencom v Turecku. Humanitárnu pomoc EÚ využilo 1,2 milióna utečencov prostredníctvom nášho doteraz najrozsiahlejšieho programu hotovostnej pomoci. Nové finančné prostriedky nám umožnia, aby sme naďalej spolupracovali s Tureckom a humanitárnymi organizáciami pri poskytovaní pomoci zraniteľným utečencom a ich hostiteľským komunitám.“

Európska únia si už splnila svoj záväzok, keď prostredníctvom svojho nástroja pre utečencov v Turecku poskytla na roky 2016 a 2017 sumu vo výške 3 miliárd EUR. Celú túto sumu pritom stihla naprogramovať, vyčleniť a zazmluvniť ešte pred koncom roka 2017, teda len za 21 mesiacov. Keďže v Turecku našlo útočisko okolo 3,5 milióna sýrskych utečencov, Komisia je odhodlaná pokračovať v poskytovaní tejto pomoci, ktorá je naďalej veľmi potrebná. Vo vyhlásení EÚ a Turecka sa členské štáty dohodli, že na nástroj EÚ pre utečencov v Turecku uvoľnia ďalšie 3 miliardy EUR krátko po tom, ako sa uzavrú zmluvy na v súčasnosti dostupné zdroje. Z toho vychádza aj dnešné rozhodnutie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby hodnotná činnosť vyvíjaná v rámci nástroja mohla pokračovať.

Veľmi dobré výsledky v poskytovaní životne dôležitej pomoci

Prostriedky z nástroja slúžia na financovanie projektov, ktoré majú reagovať na potreby utečencov a hostiteľských komunít, s osobitným dôrazom na humanitárnu pomoc, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, komunálnu infraštruktúru a sociálno-ekonomickú podporu. V správe o vykonávaní, ktorá dnes bola uverejnená, sa potvrdzuje, že nástroj prináša utečencom v Turecku pozitívne, hmatateľné a efektívne výsledky.

Pokrok v oblasti humanitárnej pomoci

Z humanitárnej zložky nástroja sa pridelila suma 1,38 miliardy EUR a všetkých 45 humanitárnych projektov sa zazmluvnilo s 19 partnermi, pričom tieto projekty boli zamerané na základné potreby, ochranu, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. EÚ naďalej reagovala na potreby obzvlášť zraniteľných utečencov prostredníctvom núdzovej záchrannej sociálnej siete, vďaka ktorej dostalo pomoc 1,2 milióna najzraniteľnejších utečencov. Program podmienečného prevodu hotovosti na vzdelávanie spustený v roku 2017 je najväčším programom vzdelávania v núdzových situáciách, ktorý doteraz Európska únia financovala. Jeho cieľom je uľahčiť prístup utečencov k systémom formálneho vzdelávania. K februáru 2018 chodilo do škôl viac ako 266 000 detí, pričom ich rodiny dostali prostredníctvom programu podmienečného prevodu hotovosti finančnú podporu.

Dobré výsledky v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálno-ekonomickej podpory

Zo zložky nástroja, ktorá je zameraná na dlhodobý rozvoj, sa pridelila suma 1,611 miliardy EUR, všetkých 27 projektov sa zazmluvnilo a vyplatilo sa 747 miliónov EUR. Nástroj naďalej podporuje dlhodobú perspektívu utečencov v Turecku, a to z hľadiska zabezpečovania životných potrieb, či sociálno-ekonomických a vzdelávacích podmienok. Táto podpora pomáha deťom získať prístup k základnému a sekundárnemu vzdelaniu a zlepšuje vzdelávaciu infraštruktúru vrátane školských budov a učebných materiálov. Priamy grant vo výške 300 miliónov EUR, ktorý sa využíval od októbra 2017 v spolupráci s Tureckým ministerstvo národného vzdelávania, slúžil na podporu integrácie sýrskych detí do tureckého systému vzdelávania a umožnil, aby 312 000 detí absolvovalo kurz tureckého jazyka, ktorý vyučovalo takmer 5 500 učiteľov tureckého jazyka.

S podporou banky KfW a Svetovej banky by sa malo postaviť a zariadiť 125 škôl s pevnou konštrukciou a 50 montovaných škôl, ktoré by mali slúžiť 124 000 utečeneckých detí ročne. Z nástroja sa okrem toho v spolupráci s tureckým ministerstvom zdravotníctva poskytla pomoc vo výške 300 miliónov EUR, aby sa utečencom zabezpečil prístup k službám zdravotnej starostlivosti vrátane vakcinácie pre viac ako 217 000 sýrskych utečeneckých detí. K decembru 2017 sa vyšetrenie v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti poskytlo viac ako 760 000 utečencom.

S cieľom zlepšiť zamestnateľnosť utečencov a zraniteľných členov hostiteľských komunít, ako aj ich integráciu na pracovnom trhu sa prostredníctvom nových projektov poskytne odborná príprava 15 100 osobám a 7 400 osôb bude môcť využiť poradenstvo pri hľadaní zamestnania.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies