‘Ndrangheta meno mafie spájané s vraždou Kuciaka: Korupčná koalícia ako politický model a ukradnutá demokracia – IV.časť
Pre pochopenie s čím máme dočinenia na Slovensku, je dobré ísť do Talianska a zoznámiť sa s výročnou správou Dištriktuálneho riaditeľstva úradu boja proti mafii a terorizmu za rok 2016. Politický mafiánsky model, ktorý najzávažnejšia správa z roka 2016 popisuje máme dnes na Slovensku. Aká je jeho podstata? Ako funguje? Kto sú jeho hráči. Odpoveď, ktorú sme si vypožičali od Alessie Candito a jej textu na La Republica.

Pri čítaní textu si stačí len dosadiť slovenské premenné. Dnes ich poznáme. Slovenská mafia v zdravotníctve. Čudná košická strana. Chápadlá v okruhu najmocnejších Trošková a Jasaň.

 

Ndrangheta: prítomná vo všetkých oblastiach politiky, verejnej správy a hospodárstva

“Mafia schopná riadiť verejné investície”. Tak čítame vo výročnej správe Dištriktuálneho riaditeľstva úradu boja proti mafii a terorizmu za rok 2016, ktorú  predstavili v roku 2017 prokurátor Franco Roberti a predsedníčka parlamentnej komisie proti mafii Rosy Bindi z pera Alessie Candito na La Republica.

Napriek zatknutiam a odsúdeniam sú mafiáni (bohužiaľ) v poriadku. ‘Ndrangheta predovšetkým. To je obraz – horúci – predstavený Národným úradom boja proti mafii a terorizmu, ktorý bol predložený do Senátu národným prokurátorom Francom Robertim a predsedníčkou parlamentného výboru pre boj s mafiou Rosy Bindi v správe, v ktorej každoročne rekapituluje činnosť.

Rok 2016 – vyplýva z dokumentu – bol rok úspechov, vyšetrovania a procesov, ale historické mafie nie sú v kríze. Najviac zmenia vzhľad a stratégiu, aby sa lepšie prispôsobili výpadkom spôsobenými zatknutiami, odsúdeniami a zmenami na trhu. S výnimkou Neapola, kde kvôli zatknutiu a odsúdeniu historických bossov došlo k zvýšeniu krvavého násilia medzi klanmi, ktoré sú teraz vedené mladými a nekontrolovateľnými bossmi. Zdá sa, že tu sa mafia rozhodla pre stratégiu odlišnú, no rovnako efektívnu stratégiu kontroly územia.

Mafie ako verejné orgány

Samotné mafie sa pravdepodobne stanú “verejnými orgánmi”, schopnými riadiť procesy v hospodárstve. “Stabilné a nepretržité používanie metódy korupčnej koalície zo strany mafiánskych združení v skutočnosti spôsobuje, že bossovia mafie nadobúdajú (ale možno by bolo lepšie povedať nakupujú) právomoci verejného orgánu, ktorý riadi správny a ekonomický sektor, ktorý je infiltrovaný,” píše sa v správe.

“Kúpená mafiánskymi peniazmi metódou korupčnej koalície, verejná moc – čítame v texte – dohliadajúca nad hospodárskym sektorom, sa dostáva pod ich kontrolu, následne je nezákonná, lepšie povedané, kriminálna , slúži výhradne na prospech len niektorých (mafiánskym spoločnostiam a ich pridruženým spoločnostiam) a škodí ostatným (spoločnostiam a nezúčastneným stranám)”.

Mafie schopné ovplyvňovať smer verejných investícií

“Veľmi často je to tá istá mafiánska organizácia, ktorá po získaní potrebných technických zručností a nevyhnutných politických vzťahov identifikuje sektor, v ktorom existuje možnosť získať finančné prostriedky, a preto riadi a zaväzuje verejné výdavky. Jedná sa o najzranitelnejšie časti koncepcie miestnej autonómie “.

Metóda Formigoni v zdravotníctve za 500 miliónov eur podľa Emilia Randacia z La Republica je metóda ako ovládnuť zákazky v zdravotníctve. Je to politicko-ekonomický mafiánsky model, využívajúci aktivovaných pešiakov mafie na verejných úradoch. Pripomeňte si korupciu v slovenskom zdravotníctve a dosaďte ľubovolné slovenské premenné do následujúceho textu:

Ruky v zdravotníctve

Metóda Formigoni podporovaná Daccò a Simone je politicky archivovaná a bude súdená za korupciu. Frigerio podrobne študuje novú stratégiu zaručujúcu roky obchodovania vo viacerých smeroch. “Súčasne s regionálnymi voľbami 2013 sa aktivuje na volebnú podporu senátora Maria Mantovaniho”. Súčasný regionálny radca pre zdravotníctvo nie je vyšetrovaný, ale jeho politická kariéra sa zdá byť vytýčená “profesorom”. Akonáhle sa ujme vlády Roberto Maroni (18. marca 2013), pavučina sa začína rozširovať. Profesor “obnoví kontakty s regionálnymi lídrami v zdravotníctve reprezentovaní Mantovanim a Bergamaschim (Walter, nový generálny riaditeľ zdravotníctva, poznámka red.)”. 26. marca 2013 bol generálny riaditeľ “pozvaný Frigeriom na aperitív v hoteli Westin Palace “. To, o čom hovorili pri poháriku, sa nezachytilo. Ale ľudia Finančnej polície ho chytili v hlavnom stane Frigeria, čo by kameňom dohodil od Centrálu. Pred Frigeriom má dvoch “miestnych zamestnancov”, ktorým oznámil, že “práve videl Bergamaschiho … inteligentného a opatrného človeka a povedal som mu o potrebe pozmeniť účtovníctvo na radnici.“

Príkazy manažérovi

Frigerio a jeho skupina majú moc vytvárať pravidlá, nominácie a úlohy. “Dal som mu svoje pokyny, akých ľudí treba vyhodiť …”. A dokonca aj Mantovani sa zdá byť pod kontrolou. “Predstavil som mu problém, že treba vymeniť ľudí na radnici, kontrolórov atď.” Milánski prokurátori definujú “autoritu”, ktorú Frigerio preukazuje pri odlíšení sa do lombardských politikov. Dokonca Frigerio “určuje stretnutia generálneho riaditeľa Bergamaschiho so subjektmi indikovanými Frigeriom na jeho sekretariáte”. Na dokončenie diela treba ešte navrhnúť spoločnosti, na ktoré sa treba obrátiť so zákazkami. Tak “vzťah medzi Frigeriom a Bergamaschim intenzívne pokračuje v júli 2013 aj s posúvaním poznámok jedného k druhému aj s hlásením stretnutí s podnikateľmi “.

Požehnanie v Acrore

Zásahy sú kapitálne. Kto sa obráti na Frigeria dostane sa k trezoru. Vezmite len si prípad podnikateľa Enza Costu: má záujmy v zdravotníctve v oblasti Pavia a chce sa pripojiť k dodávateľom. Frigerio aktivuje jedného z mnohých pešiakov. Volá sa Daniela Troiano, je generálnou riaditeľkou miestneho zdravotného úradu Pavia. V telefonáte “oznamuje svoju podporu aj na najvyššej politickej úrovni v rámci svojej strany v očividnej perspektíve, že to uľahčí zaradenie Costu do verejného obstarávania”.Na koniec ho posielam (Costu, poznámka redaktora) do Arcore, žehnám ho”. Stále Frigerio, presvedčený: “Postarám sa o to s Arcore … s Berlusconim a Mantovanim mu poviem… Pozri sa, kto nám pomohol v predvolebnej kampani, hlasoval za nás … aj keď to nebola pravda … jeho sa to netýka …”.

Pomoc Gregantimu

Milánske súdnictvo je presvedčené o tom, že zmarilo rozdelenie zakázok na Expo. Dňa 29. januára minulého roku bol pred hotelom Michelangelo zadržaný Angelo Paris, generálny riaditeľ pre nákup Expo, po tom ako bol odpočúvaný smerovým mikrofónom pri plánovaní delení “koláča” na pavilónov na Výstave. Paris s Gregantim vypracuje plán intervencií tak, aby stavbu výstavných budov dostali dosadené sponzorované firmy, ktoré budú urýchlene pridelené striktným postupom jednotlivým zúčastneným krajinám.” Bývalý Spoločník G” je zapojený aj vtedy, keď Frigerio a jeho oblasť PDL majú vlastné zámery v meste Miláno. Je 13. máj. Tvárou v tvár zmluve, ktorá zahŕňa aj obecnú spoločnosť Atm, profesor navrhuje svojmu spoločníkovi Cattozzoovi: “Snažte sa hovoriť s Primo. Áno, Sala (komisárka Expo, poznámka redaktora) je človekom ľavice, nie je mužom starostu Pisapia. Sala je viac spojený s ľuďmi, ktorých pozná Primo, to je Boeri a tí, z demokratickej strany. “

Vojna o Sogin

V máji 2013 “banda” riskuje, že stratí podporu. “Priateľovi” Giuseppemu Nucciovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti Sogin (kontrolovaná Tesorom) končí mandát. V rozhovore z 20. mája Cattozzo oznamuje Frigeriovi “novinu, ktorú sa práve dozvedela od Grilla že sa povráva, že” Verdini a Matteoli by mali byť navrhnutí Sagliom (Stefano, poslanec za PDL, poznámka redaktora) na vedenie spoločnosti Sogin” Strategický význam Nucciho prítomnosti v Sogine je dokázaný sériou pasáží, v ktorých Frigerio uviedol, že “už hovoril s Fedelom Confalonieriom” a že sa “návrat” k Silvio Berlusconi už uskutočnil. Cattozzo nehovorí o tom, že je potrebné v tejto veci bojovať, pretože nad Sagliom sú Verdini a Matteoli a dodáva, že “Toskánci si robia svoje obchody”. Bol do toho tiež zatiahnutý Greganti aby podnikol kroky na druhej strane politického brehu.

Toto je novinka, zavedená kriminálnikmi, ktorí chceli vyhrať výberové konania a verejné súťaže s využitím korupcie. Už žiadne úplatky na vstup do hry, ale priamy zásah do vývoja tej istej činnosti pri navrhovaní, riadení a realizácii výziev na predkladanie ponúk.

“Identifikovali potrebné finančné prostriedky, zaplatili alebo sľúbili poplatok politikovi, ktorý vydal rozhodnutie a pridelil finančné prostriedky miestnemu orgánu, a práca sa môže začať”, píše Roberti , pričom zdôrazňuje, že “kartelový podnik alebo zodpovedný odborník vypracuje oznámenie o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu a doručí ho verejným úradom, ktoré často nie sú technicky vybavené na jeho vypracovanie.”

“Súťaž je zakázaná, korupcia nastavená tak, aby sa meno víťaza zhodovalo s názvom kartelu, ktorý predtým financoval prácu a potom zorganizoval výberové konanie (aby ho získal)”, uzatvára Národné úrad pre boj proti mafii.

Žiadna krv (alebo málo), lepšia je korupcia

Metóda “korupčnej koalície”

Metóda “korupčnej koalície” postupne nahrádza vraždy, zakladanie požiarov a násilie, ktoré sa stále viac považujú za extrémne, ale v kolektívnej pamäti sú stále zastrašujúce. Teda, klan nepotrebuje niekoho zastreliť, resp. to nepovažuje za vhodné, pretože to priťahuje pozornosť a znižuje spoločenský konsenzus, teda podplácajú, nakupujú, zapájajú odborníkov, verejných činiteľov a politikov aj vďaka sile zastrašovania, ktorá pochádza z pamäte na preliatu krv. “Mafie – ako čítame v správe Národného úradu – aj bez použitia toho, čo sa považovalo za ich hlavné zbrane, pokračovali nielen v dosahovaní cieľov v miestnej správe, získavania verejných služieb , verejných obstarávaní, celých hospodárskych odvetví, ale útlakom ľahkej obete (či už je to konkurent alebo akékoľvek iný občan), ktorého, bez toho aby sa uchýlili k použitiu typického násilia mafie, privedú do paralyzujúcej rezignácie, v ktorej je v podstate vďaka mafii”. Cieľ? Ako vždy, zisk. V rokoch krízy sú to predovšetkým verejné obstarávania, ktoré treba zabezpečiť. A mafie, najmä Ndrangheta, sú schopné ich získavať na celom území štátu, a to vďaka strategickému riadeniu, ktoré tento rok odhalilo vyšetrovanie Národného úradu.

Návrh na zmenu článku 416 BIS

To je dôvod, prečo sa Národný úrad znovu nalieha – druhý rok po sebe – na modifikáciu znenia článku 416 bis, trestného zákona upravujúceho trestný čin mafiánskeho združenia, ktorý umožňuje vyšetrovateľom zasiahnuť klany v tejto svojej novej úlohe, zvyšujúc trest ak “v prípade, že združenie chce svojou ekonomickou aktivitou prevziať alebo udržať kontrolu (..) sa uchyľuje, aj keď nie výlučne, ku korupcii alebo k tajnej dohode s verejnými činiteľmi alebo prevádzkovateľmi verejných služieb, alebo dokonca, s podobným spôsobom ovplyvňuje ich ich menovanie”. Odhliadnuc od toho, že sú v rôznom stupni vývoja, sicílska mafia, Ndrangheta a Camorra majú spoločnú črtu “neúprosného procesu transformácie mafiánskych organizácií, z neobyčajne vojenských a násilných organizácií, na obchodné spoločnosti založené na vojenskom základe “. Preto “ počet vrážd pripisovaných mafii všeobecne klesá, zatiaľ čo vyšetrovanie ukazuje silnú dynamiku mafie vo všetkých oblastiach podnikania, v ktorom je dôležitý vzťah s verejnou správou.”

Výnimka Neapola a divokosť mladých zločincov

V Neapole sa stále strieľa, ale je to výnimka v porovnaní so všeobecným trendom Camorry a historickými mafiami. Na rozdiel od všetkých ostatných oblastí, v Neapolsku sa počet spáchaných vrážd v roku 2016 zvýšil zo 45 na 65. Vysvetľuje Národný úrad – “sú to mladí zabijaci, ktorí sa vyznačujú najmä zúrivosťou, ktorú vyjadrujú mimo akéhokoľvek pravidla” a vykonávajú príkazy “bossov, ktorí neboli pred pár rokmi v popredí”. Zatknutie a odsúdenie historických bosov otvorili mocenské vákuum, takže ” sa dostali k moci noví zločinci, ktorí ešte neprešli úplným strategickým výcvikom”. Výsledkom je “existencia viacerých ohnísk násilia”. A v tomto kontexte – ako so znepokojením uvádza Národný úrad “štvrte starého mesta, ktoré vždy budilo žravé chúťky organizovaným zločinom , kvôli o existencii výnosného trhu s drogami, vydierania a falšovania, predstavovali a predstavujú stále nebezpečnú kriminálnu situácia v  Neapolsku “.

Camorra

Radikálne odlišná, a absolútne v súlade s národným trendom, je situácia v oblastiach, ktoré historicky kontrolovali Casalesi a iné klany pôsobiace v Caserte severne od Neapola a Beneventa. V týchto oblastiach sa už viac nestrieľa. Ale – správa píše – “skutočnosť, že v provincii Caserta počet vrážd spáchaných s cieľom uľahčiť prácu mafie, sa rovná počtu zaznamenanému napríklad v provincii Cuneo alebo Bolzano, čiže nula, ešte neznamená to že úroveň prítomnosti mafiánskej kriminality je rovnaká ako v oboch uvedených provinciách”. Skôr je to prejav novej dlhodobej stratégie založenej na infiltrácii do obstarávaní a verejných služieb, “čoraz viac uľahčenej úzkymi väzbami na politiku a podnikanie” a nie na násilí.

Noví bossovia sú podnikatelia-mafiáni

Transformácia v súlade s hlbokou zmenou zloženia predstaviteľov rôznych zločineckých organizácií, ktoré dnes vedú tí “podnikatelia-mafiáni”, ktorým v minulosti dôverovali vojenskí vodcovia a dnes sa nachádzajú na vrchole rôznych organizácií. Sú to podnikatelia, nie generáli. Z tohto dôvodu “zatiaľ čo sa zachováva možnosť uchýliť sa k násiliu v pozadí, ktoré zostáva podkladom, pre trvalé zastrašovanie”, ich stratégia je “cesta vyjednávania (takmer vždy nelegálna), ktorá je len prejavom a korupčnej metódy na každej úrovni”.

Sicílska Cosa nostra

Rovnaký trend neminie ani sicílsku mafiu, ktorá rovnako, ak nie aj viac ako Camorra, ukázala že je schopná byť nielen naďalej prítomná v celej oblasti, ale je predovšetkým schopná vykonávať “trvalé a veľmi aktívne infiltrácie, v každom odvetví hospodárstva a financií, ktorá umožňuje plodné reinvestície nelegálnych výnosov, vrátane mechanizmov fungovania verejnej správy, a to najmä v súvislosti s miestnymi orgánmi.” Stručne povedané, sicílske klany nestrieľajú, ale vedia a môžu infikovať „verejnú vec“. Po rokoch stratégie “ponorenia”, ktorá nasledovala po zatknutí Bernarda Provenzana, Cosa Nostra prechádza do novej fázy – prechodu – zameranej na identifikáciu nového vedenie, ale tak aby to nespôsobilo žiadny násilný konflikt medzi rodinami. V štruktúre bola konsolidovaná v posledných desaťročiach – takzvaná “formálna ústava”, ktorá umožnila organizácii “vystúpiť z popola”. “Cosa Nostra – vysvetľuje Národný úrad – sa stále prezentuje ako organizácia pevná, vysoko štruktúrovaná na území, uznávaná za autoritu u veľkej časti populácie, stále má neobmedzené zdroje, a teda je viac ako inokedy schopná vykonávať silnú sociálnu kontrolu a byť všade prítomná”.

Zmena právnych predpisov na postih recidivistov

Vo vedení klanov – naliehavo signalizuje Národný úrad – často existujú historickí členovia organizácií, ktorí po skončení výkonu trestu sa vrátili späť do starých aktivít. Z tohto dôvodu skupina sudcov, ktorí sa zaoberajú Sicíliou, prichádza s ďalším návrhom na zmenu a doplnenie článku 416 bis, ktorý ustanovuje obzvlášť prísny postih, pre tých ktorý sa po prvom odsúdení zakrátko vrátia k činnosti mafiánskych organizácii”.

Prebudenie občianskej spoločnosti

Avšak zo Sicílie prichádzajú aj pozitívne signály. Predovšetkým v Palerme, ako zdôrazňuje národný úrad, “objektívnou menšia autorita a prestíž mafiánskych bosov vytvára priaznivé podmienky na to, aby im podriadené organizácie zanikli. “ A snáď nie náhodou, tvárou v tvár mnohým vydieraniam, ktoré sú v podstate konštantné, že sa exponenciálne zvýšil počet trestných oznámení.

‘Ndrangheta

Žiadny takýto signál nie je zaznamenaný v oblastiach kde dominuje Ndrangheta, ktorá je medzi historickými mafiami určite v najlepšom stave. “Stojíme pred komplexom naliehavých situácií, a to ešte viac ako v minulosti, keď je Ndrangheta prítomná vo všetkých kľúčových oblastiach politiky, verejnej správy a hospodárstva a vytvára tak – konštatuje Národný úrad – podmienky obohacovania nielen prostredníctvom tradičných nezákonných činností súvisiacich s obchodovaním s drogami a vydieraním, ale aj zachytením významných verejných hospodárskych tokov prostredníctvom kandidátskych alebo v každom prípade referenčných podnikateľov na všetkých úrovniach miestnych, regionálnych, štátnych a európskych “. A nielen v Kalábrii.

Kolonizácia severu

Klany sa nielen potvrdzujú, že sa nachádzajú na celom území Kalábrie, ale deň po dni dokážu infikovať viac a viac rôznych území. Teda, Ndrangheta nie je problém Kalábarie, ale národný, a medzinárodný. V rôznych regiónoch severného Talianska majú klany pevné korene. Ak sú regióny Benátsko, Friuli Venezia Giulia a Toskánsko určené ako reinvestičné územia vďaka spriazneným hospodárskym subjektom, Piedmont a Valle d’Aosta, Lombardia, Ligúria, Emilia Romagna a Umbria, sú regióny, v ktorých “rôzne partnerstvá Ndrangheta teraz majú stabilnú a prevažujúcu prítomnosť”. Infekcia, ktorá kontaminovala územia nie vďaka preliatej krvi, ale s použitím “sociálneho kapitálu” vytvoreného zo vzťahov s politickým, podnikateľským a hospodárskym svetom.

Alarmujúce veľké diela

A predovšetkým na severe existujú dôkazy, ktoré na Národný úrad pôsobia“obzvlášť znepokojujúco”: aktivizmus rôznych združení Ndrangheta “o pokuse o vstup – prostredníctvom vlastných alebo každopádne spriaznených firiem do realizácie “veľkých diel”, vrátane prác týkajúcich sa výstavy Expo 2015 a dnes TAV Turín – Lyon, ako aj nimi demonštrovaná schopnosť realizovať výstavbu prístavnej siete na severe medzi Janovom, Savonou, Benátkami, Terstom a Livornom – o stabilnom dovoze veľkých množstiev omamných látok z Južnej Ameriky”. A ak kedysi miestna správa bola prirodzenou bariérou proti infiltrácii organizovaného zločinu, dnes – hovorí správa – mnohé sú v službách klanov a toto je “výrazom a mierou stupňa infiltrácie mafiánskych organizácií v životných centrách spoločnosti “.

Ničivá hrozba

Vzhľadom na svoju schopnosť kontaminácie prostredia Ndrangheta – ako vyplýva zo správy – je teda hrozba pre samotnú demokraciu. Tento fakt sa stáva ešte viac znepokojujúcim vzhľadom na novo objavený organizmus zástupcov v Reggio Calabria. Vyšetrovanie v roku 2016 pomohlo určiť strategické riadenie Ndrangheta a niektoré z jeho zložiek. Nie sú to vojenskí vodcovia, ale odborníci, verejní činitelia, poslanci a senátori. Podľa sudcov z Reggio Calabria, Ndrangheta má vo svojom vedení exposlanca národného parlamentu, Paoloa Romeoa, slobodomurára viazaného historickými vzťahmi s právnikom a bývalým mestským radným Giorgiom De Stefanom, spojenom v pokrvnom zväzku s jedným s bossov jedného z najmocnejších klanov celej Ndranghety. Okolo nich krúžia významný funkcionári regiónu Kalábrie Franco Chirico, bývalý regionálny podsekretár, , a dokonca aj senátor národného parlamentu Alberto Sarra, Antonio Caridi, zatknutý, v čase keď bol členom parlamentu.

Ukradnutá demokracia

Práve toto jadro rozhodlo o všetkých voľbách, ktoré sa uskutočnili v Kalábrii od roku 2001 do minmálne 2012. Nejedná sa – a to je nová skutočnosť – o normálny zber hlasov pre tohto alebo toho kandidáta, ale predbežné plánovanie najlepších ľudí a skupín na zabezpečenie organizácie zmlúv, pracovných miest, objednávok, politických a strategických rozhodnutí. V súčasnosti, podľa toho, čo vyplynulo z vyšetrovaní, Santa – to je meno nového organizmu – dokáže určiť kriminálnu makropolitickú oblasť celej oblasti. Zdá sa však, že existuje viac ako jeden prvok, pochádzajúci z rôznych území, ktorý vyvoláva tendenciu koordinovať sa na vrchole rôznych zločineckých organizácií, ale spojených spoločným cieľom – ZISKOM.

 

‘Ndrangheta meno mafie spájané s vraždou Kuciaka: Rok 1993, keď spoznávame klan Vadala v boji s Taliovcami – III.časť

‘Ndrangheta meno mafie spájané s vraždou Kuciaka: “Opraty” a “Zlaté rúno” prokuratúra Cafiero de Raho tesne pred vraždou – II.časť

‘Ndrangheta meno mafie spájané s vraždou Jána Kuciaka: 169 zatknutí po celom Taliansku a Nemecku. Už pred 2 mesiacmi sa to spustilo – I.časť

MIMORIADNA SPRÁVA: Prepustili väčšinu Talianov, ktorých zadržali v súvislosti s vraždou Kuciaka

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies