Neštandardné odmeňovanie pedagógov na UKF v Nitre

Univerzita platí do zahraničia odmeny pedagógom, za divných okolností

V súčasnej ekonomickej situácii, krízový stav postupne sa prenáša aj na akademickú pôdu.  Súčasná ekonomická situácia priniesla aj na akademickú pôdu v Nitre, ktorá navyše čelí vlastnej obdobe krízy, umocnenej dlhodobo zavedeným papalášstvom a protekciou.

Hoci na jednej strane univerzita prezentuje snahy znížiť náklady aj na odmenách svojich pracovníkov, na strane druhej dlhoročne vypláca odmeny viacerým docentom a profesorom, ktorí podľa pracovníkov sa na škole vlastne neukázali a na pedagogickom procese sa neparticipujú. Nepodieľajú sa dokonca ani na vedeckej a publikačnej činnosti, čo úplná väčšina serióznych pracovníkov vníma ako znevažovanie vedeckých aktivít a diskrimináciu.

Prepúšťanie

V Nitre sa vedenie Filozofickej fakulty UKF Nitra rozhodlo riešiť  výpoveďami a znižovaním odmien pracovníkom z nedostatočnou publikačnou činnosťou.

V roku 2020 rektor ocenil 402 významných publikácii, ktoré vznikli v autorstve pracovníkov univerzity ( https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4348-rektor-udelil-ocenenia-za-mimoriadne-vysledky ).

Je preto samozrejmé, že žijú v reálnom prostredí školy, ktorých činnosť bola ocenená rektorom, porovnávajú vlastné podmienky a prínos univerzite s inými pracovníkmi, ktorí v zozname ocenených nie sú.

Do redakcie sme dostali upozornenie práve na dvoch takýchto “pedagógov”.

Jedným je doc. Klapicová-Hornáčková, žijúca v Rakúsku, a druhým profesor Horyna z Českej republiky.

Spomenutú doc, Klapicovú-Hornáčkovú na univerzite nikto nevidel a nie je jasný jej prínos a aktivity pre školu.

Prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. žijúci v Čechách je iná kategória, preslávil sa vyhrážaním svojmu kolegovi. Kauza niekoľko rokov rezonovala v nielen v českých médiách, riešili ale aj súdy.

Niekoľko rokov trvajúci súdny spor v Čechách, skončil jeho právoplatným odsúdením na Najvyššom súde ČR. (https://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/soud-potvrdil-profesoru-filozofie-pokutu-za-anonymy/r~i:article:768188/).

Masarykova univerzita po dlhodobých problémoch a prekážkach nakoniec s prof. Horynom ukončila pracovný pomer.

Uplatnenie našiel na nitrianskej univerzite, v podobe jeho vymenovania za  člena odborovej komisie a školiteľa  doktorandského štúdia v študijnom odbore 2.1.3 dejiny filozofie , ako to vyplýva z uznesenia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF zo dňa 7.marca 2019, ktoré vydala predsedníčka Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Podľa vyjadrenia zamestnancov, profesor Horyna figuruje na zozname platených zamestnancov,  hoci sa do akademického života, pedagogického procesu a vedeckej činnosti sa nezapája.  Mnoho zamestnancov vyjadruje názor, že podivné personálne rozhodnutia sú protekčné, rodinkárske a obchádzajú skutočný zmysel a autoritu vedeckých princípov a akceptáciu transparentných pravidiel v akademickom a pedagogickom živote školy.

Zdá sa, že  kritické obdobie  spoločnosti začína otvárať aj  oblasti, ktoré doteraz pre spoločnosť boli periférne a preto hľadko sa darilo zakrývať rôzne formy papalášstva a protekcionalizmu. Nielen na nitrianskej UKF sa preto začali ohlasovať ľudia, ale dostávame  podobné personálne rozhodnutia, ktorými sú pri obsadzovaní dôležitých postov v štruktúre vysokých škôl uprednostňované politické a personálne preferencie . Tieto praktiky sa rozliezli aj na ostatných vysokých školách.

Preto sa nemôžeme čudovať tomu, akou exponenciálnou radou sa na Slovensku udeľujú akademické docentské a profesorské tituly, že existujú trvalé podozrenia z korumpovania týchto procesov a rad radom sa objavujú škandály spojené s plagiátorstvom nevídaných rozmerov.

Pred pár dňami pre plagiátorstvo odstúpila z pozície rakúska ministerka, ktorá študovala na Slovenskej technickej univerzite. (https://slovensko.hnonline.sk/2278119-stu-reaguje-na-kauzu-rakuskej-ministerky-dosledne-preveri-pochybnosti-o-jej-dizertacnej-praci

Rozklad akademického prostredia

Strata autority univerzít a vedeckých kapacít a rating našich vysokých škôl priamo súvisí s čistotou akademickej pôdy, ktorá je zdá sa infikovaná nielen koronavírusom, ale aj prežívajúcim papalášstvom, protekcionalizmom a falošnými hodnotiacimi kritériami pri personálnych rozhodnutiach k vedeckým, aj vedúcim pracovníkom. Podľa avizovaných informácii naše univerzitné školstvo stojí pred odhalením celej chobotnice škandálov a korupčného správania vedenia jednotlivých univerzít.

Otázkou zostáva, kedy natoľko ohrozia elementárne pravidlá slušnosti a existenčné hranice radových pracovníkov, až títo začnú verejne hovoriť…

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies