Nitra bude mať novú sociálnu službu – pomoc pri starostlivosti o dieťa
Mesto Nitra bude mať novú terénnu sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, informuje portál SME. Poskytne ju rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá ho má zverené do starostlivosti, a to v prípade, že nemôže zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa. Ako sa píše sa v schválenom všeobecne-záväznom nariadení o sociálnych službách, za pomoc pri osobnej starostlivosti sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa, osobná hygiena, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova, záujmová činnosť a sprevádzanie dieťaťa. Podľa prednostu nitrianskej radnice Igora Kršiaka je táto služba určená najmä rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke a myslí na prípady, keď sa vyskytnú v rodine vážne zdravotné problémy.

Službu mesto poskytne v rozsahu maximálne 30 po sebe nasledujúcich dní alebo do dovŕšenia troch rokov u najmladších detí. Spoplatnená bude sumou 1,50 eur za hodinu bez ohľadu na výšku príjmu. Na návrh poslankyne Anny Šmehilovej z poslaneckého klubu NEKA-NOVA mestské zastupiteľstvo schválilo, že v zreteľa hodných prípadoch môže primátor na základe odporúčania odboru sociálnych služieb poplatok odpustiť. Podľa Šmehilovej ide napríklad o situácie, keď zostane jeden z rodičov sám s dieťaťom, ktoré má zdravotné problémy a žijú na hranici chudoby, pričom rodič musí sám ešte navštevovať chemoterapiu alebo inú liečbu.

Do všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách mesta Nitry sa dostali aj komunitné fórum a jasle. „Komunitné fórum už je v živote, dostávame ho aj do podoby všeobecne záväzného nariadenia. Jasle zákon preklasifikoval z predškolských zariadení na sociálnu službu, na ktorú musíme reagovať a stanoviť aj poplatky a nároky na jej poskytovanie,“ vysvetlil Kršiak. Podľa jeho slov sa však pre rodičov, ktorí majú dieťa v mestských jasliach, poplatky nemenia.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies