Občianske požiadavky k reforme politického systému s prvkami priamej demokracie ako jediné východisko v tejto dobe

Toto je náš príspevok pred piatkovými pochodmi do diskusie o zmene charakteru Slovenska pokojnou cestou občianskeho protestu a formulovania občiansko-politických požiadaviek. Spôsob ako to dosiahnuť je iba verejný politický dialóg o týchto zmenách.