OMBUDSMANKA: Ponúka stáž pre študentov s citom pre ľudské práva

sita

Kancelária verejného ochrancu práv ponúka stáž študentom s citom pre ľudské práva a slobody. Cenné skúsenosti a zručnosti majú uchádzači možnosť získať v sekcii ochrany základných práv a slobôd, v odbore komunikácie a protokolu či so zameraním na vytváranie analýz. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová o tom informuje na sociálnej sieti Facebook.

Stáž v sekcii ochrany základných práv a slobôd je vhodná pre študentov práva. Počas nej budú mať možnosť byť súčasťou preskúmavania podnetov z tejto oblasti a podieľať sa na zmysluplných úlohách a zlepšovaní stavu ľudských práv na Slovensku. Medzi výhody, ktoré prinesie stáž, patrí aj práca v teréne, napríklad vo väzniciach či v zariadeniach pre seniorov. Študenti získajú skúsenosti v problematike ochrany ľudských práv v Kancelárii verejného ochrancu práv a absolvujú vzdelávacie programy.

Uchádzači o stáž v odbore komunikácie a protokolu by mali mať cit pre ochranu ľudských práv, rozmýšľať analyticky a zároveň kreatívne, dokázať pracovať samostatne, ale aj v tíme. Počas stáže sa oboznámia s činnosťou, pôsobnosťou a aktivitami Kancelárie verejného ochrancu práv, naučia pripravovať tlačové správy, pracovať so sociálnymi sieťami a komunikovať s médiami a verejnosťou. Určená je pre študentov masmediálnej komunikácie, prípadne žurnalistiky alebo príbuzných humanitných odborov.

Stáž so zameraním na vytváranie analýz je určená pre študentov práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov. Tí by mali mať záujem o tvorbu ľudskoprávnych analýz, o medzinárodné organizácie pôsobiace v oblasti ochrany ľudských práv (OSN, Rada Európy, EÚ), analytické myslenie, samostatnosť, proaktívny prístup k práci a výbornú znalosť anglického jazyka. Okrem zoznámenia sa s činnosťou a pôsobnosťou Kancelárie verejného ochrancu práv, uchádzači sa zdokonalia v príprave analýz zameraných na dodržiavanie ľudských práv.

Ponuka stáže platí pre študentov 3. až 5. ročníka. V Kancelárii verejného ochrancu práv budú stážovať tri mesiace v rozsahu 15 hodín týždenne. Po ukončení je však možnosť predĺženia stáže. Uchádzači získajú certifikát o absolvovaní stáže a pracovné odporúčanie, ktoré im môže pomôcť v ďalšom kariérnom živote. Prihlásiť sa možno do 13. októbra.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies