Policajti by už nemali mať na rovnošatách menovky
Príslušníci Policajného zboru už nemajú mať na rovnošatách menovky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorú rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Dôvodom podľa ministerstva je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. Ministerstvo navyše uvádza, že zákonom upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta je SR ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie. Na policajnej rovnošate však naďalej ostane služobné číslo policajta.

Po novom sa tiež napríklad oprávnenie policajtov zaistiť osobu rozširuje z osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu, pretože ide o obdobné protiprávne konanie. Takisto bude môcť policajt zaistiť nielen osobu nachádzajúcu sa na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, ale aj osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom a tiež osobu zastihnutú na úteku. Policajti by tiež v rámci novely mali mať možnosť prístupu na miesta, kde sa nachádza týrané zviera, aj keď majiteľ nie je na mieste alebo s tým nesúhlasí. „Navrhované oprávnenie by primárne sledovalo účel odstránenia protiprávneho stavu spočívajúcom vo včasnom zabránení týrania zvierat, prípadne posúdenia protiprávneho deliktu a v prípade potreby aj jeho dokumentovania, ako aj privolania zložiek, ktoré vo svojom predmete činnosti majú ochranu zvierat,” uvádza rezort vnútra.

Policajti by tiež mali dostať možnosť použiť putá pri pacifikovaní psychicky chorých osôb. „V prípadoch, keď lekár rozhodne, že zdravotný stav ošetrovaného si vyžaduje hospitalizáciu, sa psychicky chorá osoba vo veľkej väčšine prípadov začne správať agresívne až nepríčetne. Začne napádať ošetrujúceho lekára, rodinných príslušníkov, členov policajnej hliadky a častým sprievodným javom takéhoto agresívneho správania je aj to, že v stave nepríčetnosti dochádza k sebapoškodzovaniu psychicky chorého, čo si vyžaduje okamžité zakročenie príslušníkov Policajného zboru,” vysvetľuje ministerstvo vnútra. Takéto agresívne správanie podľa rezortu pokračuje aj počas transportu do nemocnice na psychiatrické oddelenie, pričom z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti počas prevozu a taktiež zabezpečenia ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených osôb, ako aj samotnej psychicky chorej osoby, je nevyhnutné použitie donucovacieho prostriedku, akým sú putá.

Po novom by policajti mali mať aj oprávnenie použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku v prípade účasti vodiča na dopravnej nehode a jeho nezotrvania na mieste nehody. „Ide o prípad, keď si vodič, ktorý mal účasť na dopravnej nehode, nesplnil povinnosti vodiča, a to zotrvať na mieste dopravnej nehody,” dodal rezort vnútra.

Účinnosť novely sa v prípade schválenia kompetentnými inštitúciami navrhuje od 1. januára 2022.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies