Policajti majú mať oprávnenie zisťovať prítomnosť alkoholu či drog u osôb, s ktorými vykonávajú procesné úkony
Policajt bude podľa novely zákona o Policajnom zbore oprávnený umiestniť osobu obmedzenú na osobnej slobode namiesto cely do takzvaného určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený.

Osoby, s ktorými policajt vykonávajú úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluchy, konfrontácie, alebo rekonštrukcie budú môcť požiadať o vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu alebo drog. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o Policajnom zbore, ktorú rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Osoby totiž podľa ministerstva môžu byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnené, čo môže viesť k spochybneniu vykonaných dôkazov.

Podľa novely bude tiež policajt oprávnený umiestniť osobu obmedzenú na osobnej slobode namiesto cely do takzvaného určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený. „Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu,” uvádza sa v novele s tým, že osoba nesmie byť v určenom priestore umiestnená dlhšie ako 24 hodín.

Predmetná zmena je podľa ministerstva vnútra reakciou na stanovisko Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT). Ten Slovensku odporúčal, aby každé policajné zariadenie, kde sa môžu nachádzať osoby obmedzené na osobnej slobode, bolo vybavené jednou alebo viacerými primerane zabezpečenými miestnosťami na účely zadržiavania osôb.

Po novom sa tiež napríklad oprávnenie policajtov zaistiť osobu rozširuje z osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu, pretože ide o obdobné protiprávne konanie. Takisto bude môcť policajt zaistiť nielen osobu nachádzajúcu sa na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, ale aj osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom a tiež osobu zastihnutú na úteku.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies