Poľnohospodárom chce EÚ v boji so suchom pomôcť už mesiac, naše ministerstvo o tom neinformuje
Európska komisia dnes predstavila doplňujúce súbor opatrení zameraných na zvýšenie dostupnosti zdrojov krmiva pre hospodárske zvieratá. Ich nedostatok je totiž jedným z hlavných problémov, s ktorým sa poľnohospodári čeliaci dopadom sucha stretávajú. Tento balík dopĺňa opatrenia, ktoré už boli oznámené začiatkom augusta.
Pripomeňme si ich: podľa platných pravidiel štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva možno za určitých osobitných podmienok poskytnúť pomoc až do výšky 80 % škôd spôsobených suchom (alebo až do výšky 90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). V prípade majetkovej škody alebo straty príjmu možno požiadať aj o pomoc na nákup krmiva.
 
Náhrada škody sa môže poskytnúť aj bez jej oznámenia Komisii (takzvaná pomoc de minimis). Členské štáty môžu poskytnúť pomoc do výšky 15 000 EUR na poľnohospodára na trojročné obdobie.
 
V súčasných právnych predpisoch o SPP sa v súvislosti s rozvojom vidieka uvádza celá škála možností:
 
–  Ak členský štát uzná danú situáciu spôsobenú suchom za „prírodnú katastrofu“, môže poskytnúť podporu až do výšky 100 % na obnovu potenciálu poľnohospodárskej produkcie poškodenej suchom. Dané finančné prostriedky možno použiť na rôzne investície, napríklad na opätovný výsev pasienkov. Toto opatrenie sa môže uplatniť retroaktívne.
 
– Poľnohospodári môžu informovať vnútroštátne orgány vo svojej krajine o výnimočných okolnostiach a dané členské štáty môžu následne predmetné prostriedky uvoľniť zo svojich viazaných výdavkov v rámci rôznych režimov podpory. Poľnohospodárom sa napríklad na pestovanie krmovín umožní využívať nárazníkové zóny.
 
– Členské štáty môžu podporiť poľnohospodárov prostredníctvom nástrojov riadenia rizík. Môžu napríklad finančne prispievať do vzájomných fondov s cieľom zaplatiť postihnutým poľnohospodárom finančnú kompenzáciu. Túto kompenzáciu dostanú aj poľnohospodári, ktorí utrpeli stratu príjmu presahujúcu 30 % svojho priemerného ročného príjmu.
 
– Členské štáty môžu raz ročne upraviť svoj program rozvoja vidieka a zahrnúť doň jedno z vyššie uvedených opatrení. Tieto opatrenia sú známe od 3.augusta.
 
Dnes boli opatrenia doplnené o ďalšie a národné vlády majú svoje požiadavky v zastúpení poľnohospodárov dodať do 31.8. 2018
 
Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva o týchto opatreniach na úrovni Európskej komisie ani neinformuje. Posledná záležitosť k suchu na stránke je z 25.júla 2018, teda z času keď EK svoje programy k suchu ešte nevyhlásila .

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies