Povinnú izoláciu musia absolvovať osoby, ktoré od pondelka prídu na Slovensko

pixabay

Povinnú izoláciu musia absolvovať osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach určených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Po zistení negatívneho výsledku zostanú v domácej izolácii na 14 dní, vzťahuje sa to aj na osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti. Všetci, ktorí od 6. apríla od 7:00 vstúpia na územie Slovenska, to musia oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje napríklad na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým či psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami. Netýka sa ani osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, s metabolickými poruchami, s epilepsiou, nad 75 rokov či tých, ktorí na Slovensku požívajú diplomatické výsady a imunitu. Týmto ľuďom sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na 14 dní.

Opatrenia sa netýkajú napríklad vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo členov leteckého personálu, vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na Slovensko. Nevzťahujú sa ani na vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad.

Uvedené opatrenia sa netýkajú ani osôb, ktoré pracujú v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Za nerešpektovanie tohto opatrenia môže regionálny ÚVZ uložiť pokutu do 1 659 eur.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies