Poznáme výsledky prieskumu bankových úverov v Eurozóne. Výsledky uvedené v prieskume z januára 2018 sa týkajú zmien v štvrtom štvrťroku 2017
  • Rast úverov naďalej podporoval rastúci dopyt vo všetkých kategóriách úverov.
  • Úverové štandardy zostali v podstate nezmenené v prípade podnikov a spotrebiteľských úverov, zatiaľ čo pre úvery na bývanie sa aj  na ďalej uvolňovali.
  • Úverové podmienky uľahčili úvery podnikom a úvery na bývanie.
  • Banky naďalej posilňovali kapitálové pozície v reakcii na regulačné a dozorné opatrenia.

Podľa prieskumu bankových úverov (BLS) z januára 2018 sa úverové štandardy (tj interné pokyny bánk alebo kritériá schválenia pôžičiek) pre úvery podnikom nezmenili vo štvrtom štvrťroku roku 2017 (čisté percento vykazujúcich bánk na úrovni 0% po -1 % v predchádzajúcom štvrťroku), v súlade s očakávaniami v predchádzajúcom kole prieskumu. 

Naopak, úverové štandardy úverov domácnostiam na bývanie sa naďalej zmierňovali (čistý percentuálny podiel vykazujúcich bánk na úrovni -6% po 11% v predchádzajúcom štvrťroku), pričom tempo bolo silnejšie, ako sa očakávalo v predchádzajúcom kole prieskumu.

Úverové štandardy na spotrebiteľské úvery a ostatné úvery domácnostiam boli napriek zmierneniu očakávaní v predchádzajúcom kole v podstate nezmenené (-1% po -4%). V troch segmentoch mal konkurenčný tlak a vnímanie rizík voči bankám zmierňujúci vplyv na úverové štandardy, zatiaľ čo účinky tolerancie rizika bánk a nákladov na finančné prostriedky a obmedzenia súvahy boli v podstate neutrálne.

V prvom štvrťroku 2018 banky očakávajú čisté uvoľnenie úverových štandardov vo všetkých troch segmentoch (úvery podnikom: -4%, úvery na bývanie: -10%, spotrebiteľský úver: -7%).

Celkové podmienky a podmienky bánk (tj skutočné zmluvné podmienky bánk dohodnuté v zmluve o pôžičke) na nových úveroch naďalej uľahčovali poskytovanie úverov podnikom a úvery domácnostiam na bývanie a naďalej boli spôsobené zúžením priemerných marží úvery. Celkové podmienky boli v podstate nezmenené v spotrebiteľských úveroch a ostatných úveroch domácnostiam. V tomto segmente sa naďalej znižovali marže priemerných úverov, zatiaľ čo rezervy na rizikovejších úveroch sa mierne zväčšili.

Čistý dopyt v štvrtom štvrťroku 2017 naďalej rástol vo všetkých kategóriách úverov.

Zvýšenie dopytu po úveroch podnikom bolo spôsobené hlavne fixnými investíciami, všeobecnou úrovňou úrokových sadzieb, zásobami a pracovným kapitálom a aktivitou fúzií a akvizícií. Čistá dopyt po úveroch na bývanie bol naďalej spôsobený najmä nízkou všeobecnou úrovňou úrokových sadzieb a priaznivými vyhliadkami na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, ako aj dôverou spotrebiteľov. Výdavky na dlhodobé tovary, nízka všeobecná úroveň úrokových mier a dôvera spotrebiteľov naďalej pozitívne prispievajú k čistému dopytu po spotrebiteľskom úvere.

Banky eurozóny sa v druhej polovici roku 2017 naďalej prispôsobovali opatreniam v oblasti regulácie a dohľadu ďalším posilňovaním svojich kapitálových pozícií. 

Na úrovni eurozóny zaznamenali banky vo všetkých kategóriách úverov všeobecne neutrálny vplyv na úverové štandardy z regulačných a dozorných opatrení, s výnimkou spotrebiteľských úverov a iných úverov domácnostiam, kde mali mierne sprísnenie. Akcie v oblasti dohľadu zúžili úverové rozpätie v úveroch podnikom, mali celkovo neutrálny vplyv na úvery na bývanie a rozšírené marže spotrebiteľských úverov.

Systém BLS, ktorý sa vykonáva štyrikrát ročne, bol vyvinutý Eurosystémom s cieľom zlepšiť chápanie úverového správania bánk v eurozóne.

Výsledky uvedené v prieskume z januára 2018 sa týkajú zmien v štvrtom štvrťroku 2017 a očakávaní zmien v prvom štvrťroku roku 2018. BLS z januára 2018 sa uskutočnilo v období od 1. decembra 2017 do 2. januára 2018. Pri počte 143 bánk, ktoré sa zúčastnili na prieskume, bola miera odpovede 100%.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies