Riadená migrácia dostala v EÚ zelenú: Bude mať svoju agentúru eu-LISA
Bulharské predsedníctva Rady a Európsky parlament dosiahli 24. mája 2018 neformálnu dohodu v súvislosti s návrhom nariadenia o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA).

“EÚ pracuje na zlepšení riadenia migrácie, ako aj na svojej schopnosti odhaľovať osoby, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre EÚ, prostredníctvom aktualizácie a vytvorenia viacerých databáz na výmenu informácií. Posilnenie mandátu agentúry eu-LISA, ktorá tieto systémy spravuje, pomôže zlepšiť ich fungovanie a čo najlepšie využívať dostupné nástroje.” (Valentin Radev, bulharský minister vnútra)

“Týmto nariadením sa ďalej rozvinie schopnosť agentúry prispievať k riadeniu hraníc, spolupráci v oblasti presadzovania práva a riadeniu migrácie v EÚ. Agentúra bude mať tiež zásadnú úlohu pri zavádzaní novej IT architektúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV)” tvrdí tlačová správa Európskej rady.

Návrhom nariadenia sa posilní mandát agentúry eu-LISA a agentúra sa poverí:

  • vývojom a prevádzkou nových systémov, ako je napríklad nedávno prijatý systému vstup/výstup a európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)
  • prispievaním k vývoju technických riešení na dosiahnutie interoperability za predpokladu, že sa prijme legislatívny nástroj týkajúci sa interoperability, o ktorom sa v súčasnosti rokuje
  • poskytovaním podpory členským štátom na ich žiadosť, napríklad podpory ad hoc na riešenie migračných výziev, a pomoci pri vytváraní spoločných riešení v záujme plnenia ich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ o decentralizovaných systémoch v oblasti SVV
  • významnejšou úlohou vo výskume, v pilotných projektoch a testovacích činnostiach

Ďalšie kroky

Neformálna dohoda sa teraz predloží veľvyslancom pri EÚ, aby ju v mene Rady potvrdili. Nariadenie sa potom predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a následne Rade na prijatie.

Kontext

Agentúra eu-LISA bola založená v roku 2011 a v súčasnosti spravuje systémy vrátane vízového informačného systému (VIS) a Schengenského informačného systému (SIS) a systému EURODAC.

V nadväznosti na hodnotenie agentúry, ako aj najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, Európska komisia 29. júna 2017 predložila návrh nového právneho mandátu pre agentúru eu-LISA, aby mohla lepšie čeliť súčasným a budúcim výzvam v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies