Rozhodnutie Európskeho súdu zjednoduší život homosexuálnym párom. Mohli by po sebe aj dediť
Slovenský súd by teda majetkové práva mohol zohľadniť bez ohľadu na skutočnosť, že LGBTI zväzok ako taký neuznal, tvrdí hovorkyňa rezortu spravodlivosti. Informuje portál HNonline.sk.

Slovensko neuznáva inštitút registrovaného partnerstva alebo homosexuálneho manželstva, pretože ho právny poriadok SR nepozná. Ústava SR vymedzuje len manželstvo, a to ako jedinečný zväzok muža a ženy. V reakcii na utorňajší rozsudok Súdneho dvora EÚ (ECJ) v prípade Coman-Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová.

“Zväzok osôb rovnakého pohlavia sa u nás nedá uzavrieť a ani by nebol uznaný,” dodala Drobová. Upozornila však, že“priznávanie dôsledkov alebo vybraných účinkov registrovaného partnerstva alebo homosexuálneho manželstva však nie je v rozpore s naším právnym poriadkom, aj keď ide na našom území o neplatný zväzok”. 

Podľa verdiktu ECJ sa členské štáty EÚ môžu slobodne rozhodnúť, či povolia, alebo nepovolia manželstvá osôb rovnakého pohlavia, nemôžu však porušovať právo občana Únie na pobyt tým, že neumožnia jeho manželskému partnerovi z krajiny mimo EÚ pobyt na ich území.

Drobová vysvetlila, že slovenský súd by mohol homosexuálnej dvojici priznať práva napríklad v dedičskom konaní, ak by si takáto dvojica “zvolila pre dedenie právny režim štátu, ktorý by im priznával výhodnejšie dedičské práva”. Slovenský súd by teda majetkové práva mohol zohľadniť bez ohľadu na skutočnosť, že LGBTI zväzok ako taký neuznal, tvrdí hovorkyňa rezortu spravodlivosti.

Rovnako by to bolo napríklad aj so spoločným osvojením detí, pričom na Slovensku si dieťa môžu osvojiť len manželia – muž a žena, doplnila Drobová. “Viaceré práva vo vzťahu k dieťaťu získané pred príchodom do SR, rovnako ako aj práva dieťaťa voči adoptívnym LGBTI rodičom – vrátane napríklad práva na výživné – by mohli byť uznané a prispôsobené, napriek tomu, že LGBTI zväzok ako taký by nebol uznaný,” ozrejmila hovorkyňa slovenského rezortu spravodlivosti.

Utorňajší rozsudok ECJ sa týka prípadu rumunského občana Adriana Comana a Roberta Clabourna Hamiltona z USA, ktorí sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť na dobu dlhšiu ako tri mesiace. Argumentoval tým, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.

O rozsudku si môžete prečítať tu: 

Súdny dvor EÚ: Pojem „manželský partner“ zahŕňa aj manželského partnera rovnakého pohlavia

Rumunské orgány Comanovu žiadosť zamietli a oznámili, že Hamilton má právo len na trojmesačný pobyt, a to z dôvodu, že ho nemožno považovať za manželského partnera občana EÚ, keďže Rumunsko neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Coman a Hamilton v roku 2013 podali žalobu na Súdnom dvore EÚ s argumentom, že rumunské súdy rozhodli v danom prípade protiústavne, a že došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v súvislosti s právom na voľný pohyb v rámci Únie.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies