Rozhovor s Giovannim Sartorim – autorom knihy Teória demokracie: Prečo integrácia islamu zostane iba ilúziou
Profesor Giovanni Sartori vysvetľoval aké nebezpečenstvá hrozia Západu: „Sme podrobení invázii.“ Zároveň to bol posledný rozhovor pre portál il Giornale.it.

Giovanni Sartori, z Florencie, 91 rokov (takmer 92), považovaný za najväčších expertov na politickú vedu na medzinárodnej úrovni, už niekoľko rokov pozorne sleduje kľúčové témy dneška: imigrácia, islam, Európa

Profesor, na týchto slovách sa hrá o našu budúcnosť.

Okolo týchto slov sa hovorí veľa pochabostí.

O týchto slovách vo Francúzsku ľavicoví intelektuáli začínajú hovoriť ako pravicoví. Hovoria, že multikulturalizmus zlyhal, že migračný nápor z moslimských krajín je neudržateľný, že islam sa nemôže integrovať do demokratickej Európy ….

To sú veci, ktoré ja hovorím desaťročia.

Aj Vy sa vyjadrujete ako pravica?

Vôbec ma nezaujíma pravica a ľavica, ale zaujíma ma zdravý rozum. Hovorím zo skúsenosti, pretože študujem tieto témy mnohé roky a snažím sa pochopiť politické, etické a ekonomické mechanizmy regulujúce vzťah medzi islamom a Európou, aby mohol navrhnúť riešenie katastrofy, v ktorej sme lapení.

Akej katastrofy?

Ilúzia, že je možné do západnej demokratickej spoločnosti pokojne integrovať širokú moslimskú komunitu veriacu v teokratický monoteizmus, ktorý nerozlišuje politickú moc od náboženskej. Na tomto nedorozumení sa rozpútala vojna, v ktorej sa nachádzame.

Prečo?

Pretože islam sa za posledných 20 – 30 rokov prebudil do akútnej formy – zapálený, pripravený explodovať a podporovaný novými technológiami, ktorú sú stále viac nebezpečné – je to islam neschopný vývoja. Ide o teokratický monoteizmus, ktorý sa zastavil v našom stredoveku. Je to islam nekompatibilný so západným monoteizmom. Po dlhý čas, po bitke pri Viedni, sa tieto dve reality nepoznali. Teraz sa stretli na novo.

Prečo nemôžu spolunažívať?

Pretože slobodné spoločnosti, ako na Západe, sú postavené na demokracii, čiže na suverenite ľudu. Islam je naopak postavený na suverenite Alaha. Pokiaľ chcú moslimovia aplikovať tento princíp v západných krajinách, konflikt je neodvratný.

Hovoríte, že integrácia islamu je nemožná?

Hovorím, že od roku 630 po Kristovi sa cez celú históriu nezaznamenali prípady, v ktorých by došlo k integrácii moslimov v nemoslimskej spoločnosti. Myslite na Indiu a Indonéziu.

Teda keď moslimovia žijú vo vlastných krajinách pod suverenitou Alaha všetko je v poriadku, ale …

… ale ak migrant príde ku nám a pokračuje v prijímaní daného princípu a neprijíma naše eticko-politické hodnoty, znamená to, že sa nikdy nemôže integrovať. Vskutku, v anglicku a vo Francúzsku nachádzame tretiu generáciu mladých moslimov sú fanatickí a rozhnevaní ako nikdy.

Ale multikulturalizmus ….

Čo je to multikulturalizmus? Čo znamená? Multikulturalizmus neexistuje. Ľavica, ktorá šermuje so slovom multikulturalizmus nevie čo je islam, hovorí z nevedomosti. Zamyslite sa. Číňania pokračujú v bytí Číňanmi aj po 2000 rokoch a spolunažívajú pokojne so svojimi tradíciami a zvyklosťami v našich mestách. Rovnako Židia. Ale moslimovia nie. V súkromí môžu a musia pokračovať vo vyznávaní svojho náboženstva, ale politicky musia akceptovať naše pravidlo suverenity ľudu, inak musia odísť.

Ak by to počul konformistický ľavičiar, označil by Vás za xenofóba.

Ľavica je hanebná. Nemá odvahu čeliť problému. Stratila svoju ideológiu a aby si udržala peknú progresistickú figúru chytila sa zhubnej tézy o otvorených dverách pre všetkých. Solidarita je dobrá. Ale nestačí.

Čo potrebujeme?

Pravidlá. Migrácia do Európy má neudržateľné čísla. Kto vstúpi, musí mať vízum, riadne dokumenty, jasnú identitu. Tí, čo žijú v krajine ilegálne, musia byť vykázaní. A kto zostane, nesmie mať volebné právo, inak moslimovia si založia politickú stranu a s ich mierou pôrodnosti budú mať po 30 rokoch absolútnu väčšinu. A my sa ocitneme pod vládou zákonov Alaha. Videl som to 30 rokov v USA. Mali všetky práva okrem volebného. Bolo to výborné.

A masívne vyloďovanie prisťahovalcov na našich brehoch?

Každá núdza má niekoľko štádií krízy. Teraz sme v poslednom štádiu, v štádiu vojny – sme napadnutí, to je jasné, a vo vojne sa bráni všetkými dostupnými prostriedkami, od dronov až k torpédam.

Čo to vravíte?

Hovorím, že vo vojne sa nerešpektujú výsostné vody. Pošlú sa lietadlá na líbyjské brehy a lode sa potopia skôr ako sa vyplavia. Samozrejme bez ľudí na palube. Je to jediný odstrašujúci prostriedok proti útoku na Európu. Dva-tri útoky a vzdajú to. Tak tí, čo budú chcieť ísť do Európy, budú musieť hľadať iné cesty, viac kontrolovateľné.

Keby to počul jeden s tých intelektuálov, pre ktorých je na vine vždy Západ …

Hlúpi a seba zničujúci intelektuáli. Viem, že inkvizícia bol horor. Ale túto fázu fanatizmu sme na Západe prekonali počas storočí. Islam nie. Islam nemá schopnosť evolúcie. Je a vždy bude tam, kde bol pred 10 storočiami. Je to nepohyblivý svet, ktorý nikdy nevstúpil do industriálnej spoločnosti. Dokonca ani v najbohatších krajinách ako je Saudská Arábia. Majú ropu a veľmi veľa peňazí, ale nič nevyrábajú. Získavajú zo zahraničia každý hotový produkt. Symbolom ich spoločnosti v skutočnosti nie je priemysel, ale obchod, trh (suq).

Hovorí sa, že kontakt medzi rôznymi spoločnosťami je obohatením pre obe.

Ak je prítomný vzájomný rešpekt a vôľa spolunažívať, tak áno. V opačnom prípade to nie je obohatenie, ale vojna. Vojna, v ktorej je najúčinnejšou zbraňou demografia, je v ich prospech.

A čo robí Európa?

Európa neexistuje. Nikdy nebolo vidieť hlúpejší politický projekt ako je táto Európa. Je to monštrum. Nie je schopná ani zastaviť imigráciu ľudí, ktorí pracujú za 10 % európskej pracovnej sily a tak devastujú kontinentálnu ekonomiku. Toto nie je moja Európa.

Aká je Vaša Európa?

Európa ako konfederácia pozostávajúca z prvých šiestich/siedmych členských štátov, ktorej prezident musí byť tiež riaditeľ Európskej banky aby mal ako politickú, tak aj ekonomicko-finančnú moc, s jedným Najvyšším súdom ako v USA. Európa Bruselu s 28 štátmi a 28 rôznymi jazykmi je mŕtvou entitou. Európa, ktorá sa chce rozšíriť až po Ukrajinu … Smiešne. Nevie sa ani ubrániť islamskému fanatizmu.

Ako to skončí s islamom?

Keď sa príde k ľudským bombám, mučeníkov pre vieru, ktorý sa odpália uprostred civilistov, znamená to, že zrážka dosiahla maximálnu úroveň.

Čítajte tiež:

KOMENTÁR Petra KRÁLIKA: Premýšľanie o národnej kryptomene – slovenskej e-korune nie je sci-fi

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies