Rozpočet EÚ: Nový program podpory reforiem bude vo výške 25 miliárd eur
Komisia dnes oznámila svoj zámer vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem.

Návrh je súčasťou širšieho programu, ktorého cieľom je prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe a využívanie rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti našich vzájomne prepojených hospodárstiev.

Program na podporu reforiem disponuje celkovým rozpočtom 25 miliárd EUR a všetkým členským štátom EÚ sa z neho bude poskytovať podpora na prioritné reformy. Program sa skladá z troch prvkov: z nástroja na realizáciu reforiem, ktorým sa má poskytovať finančná podpora na reformy; z nástroja technickej pomoci, ktorý má ponúkať technickú expertízu a umožniť jej spoločné využívanie; a z nástroja konvergencie, ktorým sa má členským štátom, ktoré smerujú k vstupu do eurozóny, poskytovať pomoc.

Navrhovaný program na podporu reforiem bude poskytovať finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom EÚ, aby dokázali prijímať a implementovať reformy zamerané na modernizáciu svojich hospodárstiev, a to najmä reformné priority identifikované v kontexte európskeho semestra. Cielená podpora sa bude poskytovať aj tým členským štátom, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. Program na podporu reforiem bude mať k dispozícii celkový rozpočet vo výške 25 miliárd EUR a bude podporovať reformné snahy v oblastiach, ako napríklad trhy s výrobkami, pracovné trhy, vzdelávanie, daňové systémy, kapitálové trhy a podnikateľské prostredie, ako aj investície do ľudského kapitálu a reformy verejnej správy. Program na podporu reforiem bude otvorený pre všetky členské štáty, ktoré ho chcú využívať. Pozostáva z troch oddelených, no vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov:

  • nástroj na realizáciu reforiem, ktorého cieľom bude poskytovať finančnú podporu pri kľúčových reformách identifikovaných v kontexte európskeho semestra, pričom suma 22 miliárd EUR bude k dispozícii všetkým členským štátom. V posledných mesiacoch prebiehal intenzívny dialóg s členskými štátmi o budúcej podobe tohto nástroja, pričom v Portugalsku prebehol pilotný projekt;
  • nástroj technickej podpory, ktorého cieľom bude pomôcť členským štátom pri koncipovaní a realizácii reforiem a zlepšiť ich administratívne kapacity. Vychádza zo skúseností služby na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá v posledných rokoch podporila viac než 440 reformných projektov v 24 členských štátoch. Tento nástroj je k dispozícii pre všetky členské štáty a disponuje rozpočtom na úrovni 0,84 miliardy EUR.
  • Nástroj konvergencie s rozpočtom 2,16 miliardy EUR, ktorý bude poskytovať špecializovanú finančnú a technickú podporu členským štátom, ktoré podnikli preukázateľné kroky k zavedeniu eura ako svojej meny. Tento nástroj nijak nemení zavedené kritériá pre vstup do eurozóny, no bude poskytovať praktickú podporu s cieľom zabezpečiť, aby v tých členských štátoch, ktoré chcú euro zaviesť, došlo k úspešnému prechodu na túto menu a k jej úspešnému využívaniu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies