ŠKOLSTVO: Žiaci by tento školský rok prepadnúť nemali, tvrdí analytička

V tomto školskom roku 2019/2020 by žiaci prepadnúť nemali. Nemajú vinu na tom, že nie sú vytvorené podmienky na to, aby naplnili ciele predmetov. Pre agentúru SITA to uviedla analytička z iniciatívy To dá rozum Petra Fridrichová. Dodala, že tí, ktorí by nesplnili požiadavky by mali mať možnosť absolvovať špeciálne skúšky na overenie kľúčových vedomostí a zručností. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling povedal pre agentúru SITA, že aktuálne v jeho plánoch nie ani skrátenie prázdnin ani opakovanie ročníka. Podotkol, že sedem mesiacov z tohto školského roka bolo odučených v škole a ostatné týždne sa žiaci vzdelávajú dištančne. Plánuje, aby sa školský rok ukončil v riadnom termíne, teda 30. júna. Pripúšťa isté úpravy a zmeny, no verí, že sa to zvládne. „V prípade, že sa na niektorých školách nestihne prebrať všetko učivo pripravujeme v spolupráci so Štátny pedagogickým ústavom usmernenie ako ho presunúť do ďalšieho ročníka,“ dodal.

„Pre tento školský rok by tiež malo platiť, že žiadny žiak ‚neprepadne‘,“ poznamenala Fridrichová. Dodala, že do vyššieho ročníka by mal postúpiť každý žiak, pretože nie je jeho vina, že nie sú vytvorené podmienky na to, aby naplnil ciele predmetov. V prípade žiakov štvrtého ročníka odporúča, aby sa im neudeľovala nateraz doložka k vysvedčeniu o ukončení ISCED1, teda prvého stupňa základnej školy. Doložku by získali následne v piatom ročníku. V ňom by bolo možné overiť plnenie požiadaviek viažucich sa k prvému stupňu základných škôl. Deviataci, ktorí k vysvedčeniu dostávajú ISCED2, by mohli dostať záverečné hodnotenie na základe priemeru známok z predmetov z predchádzajúcich ročníkov a polročného vysvedčenia daného ročníka. „V prípade žiakov, u ktorých by vznikla situácia, že by nesplnili požiadavky z predmetu, mali by mať umožnené, aby na konci leta absolvovali špeciálne skúšky zamerané na preverenie kľúčových vedomostí a zručností (terajšie komisionálne preskúšanie),“ priblížila možné riešenie.

Pri maturitách ako jednu z možností vidí analytička v možnosti ich nahradenia priemerom známok z predmetu či predmetov, ktoré sú relevantné z pohľadu naplnenia cieľových požiadaviek na maturitné skúšky za posledné tri roky strednej školy. Fridrichová dodáva, že v tejto téme je však dôležitá aj komunikácia s riaditeľmi gymnázií a odborných škôl, prípadne aj s rektormi vysokých škôl. „Pre upokojenie situácie by tiež bolo vhodné, aby sa už teraz pomenoval krajný termín, do ktorého by sa mali maturitné skúšky zrealizovať, a určiť alternatívny postup, ak sa v tomto termíne z objektívnych dôvodov neuskutočnia,“ povedala.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Zrušila sa aj písomná časť maturít a Testovanie 9. Ústne maturity by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies