Slovensko zo školského programu EÚ mlieko, ovocie a zelenina má cez 3 milióny eur. Koľko dostávajú slovenskí producenti nie je známe

Viac ako 30 miliónov detí v EÚ dostáva v rámci školského programu EÚ mlieko, ovocie a zeleninu.

Ako vyplýva z najnovších monitorovacích správ, v školskom roku 2016/2017 sa viac ako 12,2 milióna detí v 79 000 školách zapojilo do programu Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu Únie na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74 000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285 000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov.

Okrem toho, že školský program EÚ zabezpečuje distribúciu týchto produktov, podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Európsky poľnohospodári nám dodávajú kvalitné, bezpečné a zdravé potraviny a vďaka tomuto školskému programu tieto produkty prispievajú k dobrému zdraviu našich najmladších občanov. Deti sa pritom v ranom veku naučia aj to, odkiaľ naše potraviny pochádzajú a aký význam má chuť a výživa. Komisia sa s hrdosťou podieľa na tomto vzdelávacom procese. V školskom roku 2018/2019 sa v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky vyčlení 250 miliónov EUR na kontinuálne fungovanie školského programu EÚ.“

V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Komisia ich schváli do konca marca.

Súvislosti

Krajiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, musia do konca januára informovať Komisiu a požiadať o podporu. Orientačné prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ každému členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v každej krajine, a pokiaľ ide o mlieko, z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány si môžu presunúť časť (20 % – 25 %) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu takisto oznámiť, že využijú viac prostriedkov, než je suma požadovanej pomoci, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok.

Členské štáty môžu okrem toho, že rozhodnú o presnom spôsobe vykonávania programu (napríklad o tom, ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať), navýšiť pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci, aby mohli financovať program.

Výber distribuovaných produktov je založený na zdravotných a environmentálnych aspektoch, sezónnosti, rôznorodosti a dostupnosti. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuovaným ovocím jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď. V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, ako napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

 

Pridelené rozpočtové prostriedky podľa členských štátov v školskom roku 2018/2019

Členský štát Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (v EUR) Program na podporu konzumácie mlieka v školách
(v EUR)
Belgicko 3 405 459 1 613 200
Bulharsko 2 590 974 1 130 879
Česká republika 3 956 176 1 785 706
Dánsko 2 290 761 1 460 645
Nemecko 24 868 897 10 552 859
Estónsko 547 336 724 335
Írsko 1 757 779 900 398
Grécko 3 218 885 1 550 685
Španielsko 16 529 545 7 101 663
Francúzsko 17 990 469 17 123 194
Chorvátsko 1 664 090 800 354
Taliansko 20 857 865 8 924 496
Cyprus 290 000 500 221
Lotyšsko 785 115 733 945
Litva 1 099 281 1 076 520
Luxembursko 335 511 200 000
Maďarsko 3 747 262 1 916 173
Malta 319 341 199 517
Holandsko 6 782 991 2 401 061
Rakúsko 2 832 220 1 232 449
Poľsko 14 532 073 10 846 847
Portugalsko 3 283 397 2 220 981
Rumunsko 6 866 848 10 743 836
Slovinsko 703 870 353 423
Slovensko 2 113 724 990 350
Fínsko 1 599 047 3 824 689
Švédsko 0 9 184 818
Spojené kráľovstvo 0 4 937 840
Spolu 144 968 917 105 031 083Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies