Spoločné vyhlásenie najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej Advokátskej komory

Dolupodpísaní predstavitelia justície, aj vzhľadom na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť v posledných mesiacoch, uvedomujúc si, že dôvera v inštitúcie je základom stability a prosperity štátu, chceme aj týmto vyhlásením prispieť k upokojeniu občanov, že jednotlivé inštitúcie, ktoré zastupujeme, dennodenne vykonávajú svoj poslanie vo vernosti hodnotám, zákonne a striktne v … Čítať ďalej Spoločné vyhlásenie najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej Advokátskej komory