Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej v predvečer Dňa ochrany údajov 2018
„28. januára si pripomíname Európsky deň ochrany údajov.

Údaje sú všade. Váš smartfón môže zhromažďovať údaje o Vašej polohe, chutiach, priateľoch či zdraví… V Európe je ochrana údajov základným právom a my ho musíme chrániť.

Rok 2018 bude z hľadiska ochrany údajov v Európe prelomový.

V máji 2018 začnú v EÚ platiť zmodernizované pravidlá ochrany údajov. Sú odpoveďou na výzvy digitálneho sveta, ktorým podrobuje naše právo na ochranu údajov.

Keďže nové právne predpisy sa začnú uplatňovať už o niečo vyše 100 dní, Komisia vytvorila pre vnútroštátne orgány na ochranu osobných údajov, štátne správy a podniky usmernenia, ktoré ich na deň D pripravia. Komisia sa zároveň postará o širšiu informovanosť, aby si Európania v plnej miere uvedomili svoje práva.

Teraz totiž získajú nové práva. Právo na jasné a zrozumiteľné informácie znemožní firmám, ktoré sa usilujú získať súhlas zákazníka, aby sa skrývali za komplikovaný právnický žargón. Ďalšie nové právo sa volá prenosnosť a vzťahuje sa na prenos údajov od jedného poskytovateľa služieb k druhému, vďaka ktorému budete môcť poľahky meniť služby. Zároveň sa sprehľadňujú súčasné práva, napríklad právo na zabudnutie.

Lepšie pravidlá ochrany údajov takisto zvyšujú online bezpečnosť. Polovica európskych používateľov internetu sa obáva zneužitia svojich osobných údajov. Ak sú vaše osobné údaje, ktoré má k dispozícii nejaká spoločnosť, vystavené kybernetickému útoku, táto spoločnosť o tom bude musieť do 72 hodín informovať príslušné orgány a svojich zákazníkov.

Ďalšou veľkou novinkou v pravidlách je záruka, že všetky údaje, ktoré prekročia hranice, si ochranu ponesú so sebou. Ak nejaká spoločnosť zbiera údaje v Európe, bude musieť dodržiavať európske normy, aj keď údaje analyzuje v zahraničí. To je v prepojenom globalizovanom svete kľúčové.

Európska únia hrdo razí cestu ochrane údajov a nastavuje jej vysoký štandard na celom svete. Sme odhodlaní šíriť naše hodnoty ochrany údajov na medzinárodnej úrovni. Naše hospodárstva vo veľkej miere závisia od medzinárodných tokov údajov. V roku 2016 sme pristúpili k zjednodušeniu výmeny údajov s USA cez spoločný štít na ochranu osobných údajov. Teraz rokujeme s Japonskom o posledných formálnych krokoch, ktoré umožnia voľný tok údajov medzi EÚ a Japonskom. Tieto výmeny zjednodušujú obchod, a pritom sa v plnej miere riadia našimi normami ochrany údajov.

Sme odhodlaní postarať sa o to, aby bezpečnosť, obchod a ochrana osobných údajov držali krok s modernizáciou a inováciami, a to ako na európskej, tak aj globálnej úrovni.“

Súvislosti

Európska komisia oslavuje každý rok 28. januára Európsky deň ochrany údajov.

V januári 2017 Komisia navrhla, aby sa pravidlá platné pre elektronické komunikácie (súkromie a elektronické komunikácie) zosúladili s novými prvotriednymi normami zakotvenými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov. V septembri 2017 Komisia navrhla nový súbor pravidiel, ktorými sa má v EÚ riadiť voľný tok iných ako osobných údajov. Nové opatrenia umožnia spolu so súčasnými pravidlami ukladanie a spracúvanie iných ako osobných údajov v celej Únii, a tým sa zvýši konkurencieschopnosť európskych podnikov a zmodernizujú verejné služby. Oba návrhy ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.

Súčasťou príprav na uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov od 25. mája sú aj usmernenia Komisie pre občanov, podniky, organizácie a orgány verejnej správy, ako dodržiavať a využívať nové pravidlá ochrany údajov. Okrem usmernení vytvorila Komisia aj nové webové sídlo dostupné vo všetkých jazykoch EÚ, ktoré ponúka odpovede na najčastejšie otázky, praktické príklady a webové odkazy. Tie používateľov prakticky a zrozumiteľne pripravujú na uplatňovanie nových pravidiel.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies