STARTUPY: Problémom startupov na Slovensku je legislatíva

pixabay

Niektoré startupy načas zdrží vybavovanie povolení, patentov a hľadanie súladu s aktuálne platnými právnymi predpismi. Pri iných aktivita ustane úplne, pretože legislatíva nedefinuje postupy na ich oficiálnu činnosť.

Problémom startupov na Slovensku je legislatíva, mnohých slovenských inovátorov brzdí v ďalšom rozvoji. Pomôcť by im mohol projekt Právnej kliniky pre startupy. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, niektoré startupy načas zdrží vybavovanie povolení, patentov a hľadanie súladu s aktuálne platnými právnymi predpismi. Pri iných aktivita ustane úplne, pretože legislatíva nedefinuje postupy na ich oficiálnu činnosť. Ďalšie si len ťažko vedia poradiť s obmedzeniami pri nastavovaní právnych vzťahov v rámci firmy medzi zakladateľmi, ale aj pri vzťahu startupu k okolitému prostrediu, najmä dodávateľom, klientom a zamestnancom.

Tento rok však dostane šesť slovenských startupov možnosť vyriešiť niektoré z týchto problémov v rámci projektu Právnej kliniky pre startupy. Ten vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania. Partnerom z praxe je advokátska kancelária Ružička and partners a prepojenie právnikov s mladými začínajúcimi podnikateľmi zabezpečila Katedra stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave. Projekt zahŕňa širokú škálu predmetov, na ktorých výučbe sa podieľajú aj advokáti z praxe. Zmyslom je, aby študenti získali nielen teoretické poznatky z oblasti práva, ale tiež riešili reálne prípadové štúdie.

„Predmet Právna klinika pre startupy poskytuje dobrú možnosť získať zaujímavé praktické skúsenosti z korporátneho práva, z oblasti duševného vlastníctva a daňového práva. Získané vedomosti môžu priamo počas semestra pretaviť do pomoci reálnym startupom, možno ich budúcim klientom,“ vysvetlila podstatu projektu riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania z Právnickej fakulty UK Zuzana Mlkvá Illýová. Ako doplnila Darina Parobeková z advokátskej kancelárie, startupy na trh prinášajú konkrétnu inováciu, teda často úplne nový pohľad na aktuálny stav. Novú myšlienku je potrebné z právneho hľadiska ochrániť a tiež dať startupu praktické parametre, aby mohol začať fungovať ako bežná komerčná firma. “Mnohé startupy svojou myšlienkou doslova predbehnú existujúcu legislatívu a je potom zložité nájsť im správny legálny rámec ochrany,“ skonštatovala.

Na prvom tohtoročnom stretnutí študentov so startupmi zástupcovia startupov odprezentovali svoje podnikateľské zámery a najvážnejšie právne problémy. Študenti im finálne stanovisko s právnym odporúčaním odovzdajú do konca januára 2020. V rámci projektu pomôžu šiestim zúčastneným startupom – QUDO, GreenAgain, Zenbooking, POTO.TO, Hemisféra a S-Case. Tie sa venujú rôznym témam. Projekt pod názvom QUDO pripravuje napríklad online platformu, ktorá bude ponúkať novú generáciu opatrovateľských služieb. Spoločnosti S-Case pracuje zase na vývoji zariadenia, ktoré by mohlo zvýšiť prevenciu u ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach v krajinách s nižšou životnou úrovňou.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies