Štátny rozpočet v januári s prebytkom 146 mil. eur, informuje ministerstvo financií

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 18,3 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,7 %. Naopak výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 36,2 mil. eur (-3,7 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2018 prebytok vo výške 146,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie prebytku štátneho rozpočtu o 54,5 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 24 mil. eur (+2,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 59,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,5 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov a pri spotrebných daniach.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,3 mil. eur (-4,6 %). Naopak kapitálové príjmy sú medziročne vyššie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 38,2 mil. eur (-18,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 27,6 mil. eur s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 5,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 25,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 5,9 mil. eur (-0,9 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
31.01.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.01.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 1 077 808 13 982 810 1 096 089 7,7% 7,8% 101,7%
Daňové príjmy 11 152 446 1 020 021 11 361 518 1 044 043 9,1% 9,2% 102,4%
EÚ príjmy 1 422 488 7 702 1 378 419 4 243 0,5% 0,3% 55,1%
Dividendy 599 085 0 430 509 0 0,0% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 0 430 499 0 0,0% 0,0% ––
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 50 085 812 364 47 803 6,0% 5,9% 95,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 985 477

15 955715

949 220 6,5% 5,9% 96,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 208 272 1 151 189 170 019 17,9% 14,8% 81,6%
EÚ výdavky 1 432 124 6 841 1 378 419 34 454 0,5% 2,5% 503,6%
Spolufinancovanie 227 034 1 314 220 617 6 755 0,6% 3,1% 514,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 53 078 768 122 27 146 8,4% 3,5% 51,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 415 325 41 755 255 392 42 565 10,1% 16,7% 101,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 674 217 12 181 976 668 281 5,9% 5,5% 99,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 92 331 -1 972 905 146 869 -7,6% -7,4% 159,1%

Súvisiace články

MIMORIADNA SPRÁVA: Ficov Bašternákov byt sa mení na štátny. Ladislav Bašternák do konca týždňa nastúpi do väzenia

Aneta Leitmanová

Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu

redakčný výber

Prekvapením v Piešťanoch je kandidatúra bývalého diplomata Stanislava Polonského za Národnú koalíciu

Roman Suchý
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy