SÚDNY DVOR EÚ: Adidas môže brániť tomu, aby ako ochranná známka Únie boli zapísané dva súbežné pásiky na topánkach
PODPORIŤ

V prípade ochranných známok, o zápis ktorých sa v predmetnej veci žiada, je riziko, že budú mať neoprávnený prospech zo staršej ochrannej známky spoločnosti adidas zobrazujúcej tri súbežné pásiky na topánke.

V rokoch 2009 a 2011 belgická spoločnosť Shoe Branding Europe podala na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis dvoch ochranných známok Európskej únie (vyobrazenie nižšie vľavo), jednu pre topánky ako také a druhú pre bezpečnostnú a ochrannú obuv. Nemecká spoločnosť adidas namietala proti zápisu týchto ochranných známok, pričom sa odvolávala okrem iného na jednu zo svojich ochranných známok vyobrazených nižšie vpravo:

Rozhodnutiami z roku 2015 a 2016 EUIPO vyhovel námietkam spoločnosti adidas a odmietol vykonať zápis dvoch ochranných známok, ktoré prihlasovala spoločnosť Shoe Branding Europe.

EUIPO konkrétne dospel k záveru, že vzhľadom na určitú podobnosť medzi kolidujúcimi ochranným známkami, zhodu alebo podobnosť  tovarov označených týmito ochrannými známkami, ako aj vysokú úroveň dobrého mena staršej ochrannej známky adidas, existuje riziko, že si relevantná verejnosť vytvorí spojenie medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a že používanie prihlasovaných ochranných známok by poskytovalo neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky adidas bez toho, aby toto používanie bolo v predmetnom prípade riadne odôvodnené.

Dnešnými rozsudkami Všeobecný súd Európskej únie odmietol žaloby, ktoré Shoe Branding Europe podala proti dvom rozhodnutiam EUIPO, a potvrdil teda tieto rozhodnutia.

Podľa Všeobecného súdu sa EUIPO nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel okrem iného k záveru, že (i) je pravdepodobné, že používanie prihlasovaných ochranných známok by poskytovalo neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky spoločnosti adidas, a (ii) Shoe Branding Europe nepreukázala existenciu riadneho dôvodu na používanie prihlasovaných ochranných známok.

Pokiaľ ide o ochrannú známku prihlasovanú spoločnosťou Shoe Branding Europe v roku 2009 pre topánky ako také, treba pripomenúť, že Všeobecný súd rozhoduje v tejto súvislosti už po druhý krát. Rozsudkom z 21. mája 20154 totiž Všeobecný súd zrušil skoršie rozhodnutie EUIPO, v ktorom EUIPO nesprávne dospel k záveru o neexistencii akejkoľvek podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Tento rozsudok Všeobecného súdu bol potvrdený Súdnym dvorom uznesením zo 17. februára 20165.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies