Súdny dvor EÚ: Pojem „manželský partner“ zahŕňa aj manželského partnera rovnakého pohlavia

Pojem „manželský partner“ v zmysle ustanovení práva Únie o slobode pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov zahŕňa manželského partnera rovnakého pohlavia