SÚDY: Prokurátor číta posudky o zmenkách, obhajoba chce vypočúvať znalcov

sita

Posudky vypracované pre trestné konanie pred súdom ešte neodzneli, pretože výsluch znalcov musel byť odložený

Posudky týkajúce sa zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur, ktoré boli vypracované ešte pre občianskoprávne konanie, sa dnes čítajú aj v trestnoprávnom konaní. Prokurátor dnes pred senátom Špecializovaného trestného súdu ako listinný dôkaz prečítal napríklad posudok, v ktorom sa znalkyňa zamerala na skúmanie podpisov obžalovaného Pavla R.

Podľa vyjadrenia znalkyne, ktorá skúmala podpisy obžalovaného z obdobia rokov 1997 až 2000 a porovnávala ich s podpismi na predmetných zmenkách, je nepravdepodobné, že by zmenky boli podpísané v roku 2000. Dodala však, že vo veci by bolo potrebné ďalšie skúmanie. Prokurátor zároveň prečítal aj vyjadrenie forenzného vyšetrovateľa dokumentov zo Spojeného kráľovstva, ktorý sa s postojom znalkyne stotožňuje.

Obžalovaný Marian K. však požaduje, aby boli autori všetkých prezentovaných posudkov vypočutí pred súdom. Nerozumie napríklad, čím sa zaoberá forenzný vyšetrovateľ dokumentov. „Forenzný vyšetrovateľ zaisťuje stopy, on sa len vyjadroval k posudku iného znalca,“ povedal. Pred súdom tiež odznel posudok vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Uvádza sa v ňom, že je nepravdepodobné, aby boli podpisy na zmenkách z roku 2000, nedá sa to však ani vylúčiť. Autorov tohto materiálu požaduje obhajoba predvolať na súd, aby im mohla klásť otázky. Posudky vypracované pre trestné konanie pred súdom ešte neodzneli, pretože výsluch znalcov musel byť odložený. Dôvodom je práceneschopnosť obžalovaného Pavla R., ktorý trvá na svojej prítomnosti pri výsluchu znalcov.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R. Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní, teda Marian K. a Pavol R. Vždy sa dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian K. požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol R. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol R. pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana K., ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Pavol R. trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol R. to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Pavol R. nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies