Sušené odstredené mlieko: Európska rada mení pravidlá verejnej intervencie na pomoc trhu
Rada 29. januára 2018 rozhodla o dočasnej zmene fungovania mechanizmu verejnej intervencie, pokiaľ ide o sušené odstredené mlieko. Urobila tak prostredníctvom miernej zmeny takzvaného nariadenia o stanovovaní pomoci, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Rada sa najmä rozhodla stanoviť kvantitatívne obmedzenie výkupu sušeného odstredeného mlieka za pevnú cenu na rok 2018 na nula ton.

Rada sa dnes rozhodla zasiahnuť v záujme stabilizovania trhov s mliekom a mliečnymi výrobkami v roku 2018. Je to v súlade s naším záväzkom sledovať vývoj na trhu a zabezpečiť, aby sa bezpečnostná sieť používala včas a obozretne, a to nielen s cieľom reagovať na narušenia trhu, ale predovšetkým s cieľom predísť im vždy, keď je to možné.

(Rumen Porodzanov, minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Bulharska a predseda Rady)

V dôsledku zložitej situácie na trhoch s mliekom a mliečnymi výrobkami sa verejné intervenčné zásoby sušeného odstredeného mlieka v EÚ zvýšili v roku 2017 na takmer 400 000 ton, hrozí teda riziko výrazného tlaku na trh s negatívnym vplyvom na ceny mlieka a mliečnych výrobkov.

V situácii, keď sú zásoby už veľmi vysoké, Komisia s cieľom predísť poklesu cien a následnému zhoršeniu životnej úrovne poľnohospodárov navrhla, aby sa upustilo od automatického nákupu sušeného odstredeného mlieka a Rada v tomto ohľade prijala rozhodnutie. Stanovením kvantitatívneho obmedzenia na rok 2018 na nulu sa nákup za pevnú cenu nebude automaticky aktivovať. Bezpečnostná sieť však bude naďalej fungovať, pretože EÚ bude môcť naďalej nakupovať sušené odstredené mlieko prostredníctvom verejnej súťaže a v jednotlivých prípadoch rozhodovať, aké množstvo sa nakúpi a v akej cenovej úrovni.

Kontext a ďalšie kroky

Spoločná organizácia trhu (SOT) je súbor pravidiel, ktorými sa regulujú poľnohospodárske trhy v Európskej únii. Ich súčasťou je aj stanovenie parametrov pre intervencie na poľnohospodárskych trhoch prostredníctvom nástrojov na podporu trhu (napr. verejná intervencia a súkromné skladovanie, núdzové opatrenia) a podpory pre jednotlivé sektory.

Obdobie, počas ktorého sa dá verejná intervencia v prípade sušeného odstredeného mlieka uplatniť, sa každý rok začína 1. marca a končí sa 30. septembra.

Prijaté nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení, ktoré je naplánované na 31. januára 2018.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies