Tendre na strediská údržby vlakov ZSSK meškajú, peniaze EÚ by to nemalo ohroziť

Tri verejné súťaže na vybudovanie stredísk technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) spolu za vyše 91 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa predlžujú. Národný osobný vlakový dopravca sedemkrát zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk na realizáciu projektov v Nových Zámkoch, Humennom a vo Zvolene, pôvodne z 12. marca najnovšie na 9. októbra tohto roka. Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Napriek meškaniu by to nemalo ohroziť využitie peňazí Európskej únie na výstavbu stredísk údržby cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII).

“Hlavným dôvodom boli opravy v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch, a to najmä vzhľadom na zmeny legislatívy, ktoré nastali v čase medzi dokončením spracovania projektovej dokumentácie a vyhlásením verejného obstarávania. Projektová dokumentácia totiž pochádza z rokov 2013 – 2016,” uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč k predĺženiu lehôt na ponuky. “Vzhľadom na to, že ZSSK je transparentnou firmou, rozhodla sa pri každej podstatnejšej zmene dať dostatočný čas všetkým uchádzačom, aby vedeli na zapracované zmeny zareagovať,” uviedol Kováč.

Štátny dopravca vyhlásil verejné súťaže na strediská údržby ešte v januári tohto roka. Vybudovanie stredísk v Nových Zámkoch za predpokladanú cenu zhruba 36,5 mil. eur a vo Zvolene za takmer 30 mil. eur bez DPH je plánované na dva roky a strediska v Humennom za 25 mil. eur bez DPH na jeden a pol roka. “Uvedené oneskorenie v tendroch nebude mať vplyv na dokončenie týchto projektov, keďže ZSSK v časovom harmonograme počítala s tým, že proces verejného obstarávania bude trvať dlhšie,” poznamenal Kováč.

Výstavba pracoviska v Humennom podľa ZSSK bola už od samého začiatku plánovaná na osemnásť mesiacov. “Keďže nejde o výstavbu úplne nového pracoviska, ale prakticky o rekonštrukciu a dobudovanie toho súčasného,” priblížil Kováč. V tom sa podľa neho líši od pracovísk vo Zvolene a v Nových Zámkoch, v ktorých je rozsah prác podstatne väčší. “Aj preto je na ich výstavbu potrebný dlhší čas,” podotkol hovorca. ZSSK má zabezpečené financovanie uvedených troch projektov aj zo zdrojov EÚ v rámci OPII, s ich ukončením počíta najneskôr v roku 2022. Európske peniaze v súčasnom programovom období 2014 – 2020 možno vyčerpať do konca roka 2023.

“ZSSK v súčasnosti nemá na základnú údržbu železničných koľajových vozidiel moderne vybavené pracoviská. Táto základná údržba sa väčšinou vykonáva pod holým nebom v akomkoľvek počasí,” zdôvodnil Kováč investíciu do nových stredísk údržby. Existujúce pracoviská podľa neho nie sú vybavené potrebným technologickým vybavením a sú kapacitne nepostačujúce. “Toto všetko sa odráža na kvalite údržby a následne na kvalite služieb poskytovaných cestujúcej verejnosti. Jedným z problémov je dnes úplná nemožnosť umývať vozidlá zvonka pri nízkych teplotách,” dodal Kováč s tým, že toto sa výstavbou nových stredísk údržby radikálne zmení. Výstavba týchto pracovísk podľa neho poskytne zamestnancom ZSSK dostatočný pracovný komfort a rapídne zvýši kvalitu údržby, keďže budú vybavené potrebnými zariadeniami nutnými pre modernú údržbu v 21. storočí. V daných regiónoch sa tiež vyrieši kapacitný problém, keďže pracoviská sú dimenzované na všetky regionálne dislokované vozidlá, vrátane rezervy.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies