Tvrdenie o nadužívaní §363 trestného poriadku je klamstvom

Generálny prokurátor: Tvrdenie o nadužívaní §363 trestného poriadku je klamstvom Argumentácia tých, ktorí v ostatnom čase poukazujú na nadužívanie, teda nadmerné  či neprimerané používanie § 363 Trestného poriadku, podľa ktorého generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon, nie … Čítať ďalej Tvrdenie o nadužívaní §363 trestného poriadku je klamstvom