V máji 2018 sa zavedú prísnejšie pravidlá o ochrane osobných údajov a prvé celoúnijné pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Zajtra sa Komisia stretne s ministrami a zástupcami jednotlivých krajín EÚ, zástupcami priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti, aby spoločne podporili spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, blockchainu, elektronického zdravotníctva a inovácií.

Diskusia sa zameria na to, aký vplyv bude mať technologický pokrok na budúcnosť Európy a na nevyhnutnosť vytvorenia silného jednotného digitálneho trhu pomocou zvýšenia investícií a posilnenia digitálnych zručností.

Po tom, čo minuloročný Digitálny deň v Ríme viedol k úspešnej spolupráci napríklad v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu, Komisia opakuje túto iniciatívu na podporu užšej spolupráce v digitálnej oblasti.

Za jeden rok sa podarilo dosiahnuť významný pokrok smerom k dobudovaniu jednotného digitálneho trhu. Európania nemusia platiť roamingové poplatky a môžu si prenášať predplatený online obsah. V máji 2018 sa zavedú prísnejšie pravidlá o ochrane osobných údajov a prvé celoúnijné pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Mnohé návrhy však ešte neboli schválené. Európa by mala napredovať a stavať na výhodách jednotného digitálneho trhu, znásobiť investície a posilniť spoluprácu v kľúčových oblastiach, ako sú umelá inteligencia, blockchain, elektronické zdravotníctvo a inovácie.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip povedal: „Európania začínajú pociťovať výhody jednotného digitálneho trhu v praxi. Môžu teraz cestovať do zahraničia a neprídu o stríming hudby alebo videa, ktorý majú zaplatený. Zároveň už nemusia platiť za roaming. Čoskoro sa stane minulosťou aj geografické blokovanie pri nakupovaní online. A od 25. mája budú lepšie chránené aj naše osobné údaje. Tohtoročný Digitálny deň je skvelou príležitosťou, aby sme si pripomenuli, čo sme dosiahli, a zároveň podporili členské štáty EÚ v rýchlom prijímaní legislatívnych návrhov, ktoré stále ležia na stole. Na našej digitálnej budúcnosti musíme pracovať spoločne. Musíme vyvinúť väčšie úsilie, spojiť sily a zdroje, aby sme využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú technológie ako umelá inteligencia a blockchain.“ (Úvodný príhovor bude k dispozícii zajtra o 9.30 [SEČ] tu).

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: Digitalizácia mení našu spoločnosť, no jej výhody môžeme využívať v plnom rozsahu, len ak budeme úzko a intenzívne spolupracovať. Na riešenie budúcich výziev je nevyhnutný záväzok a investície koordinované na úrovni EÚ. Očakávam, že Digitálny deň 2018 posilní digitálnu spoluprácu v Európe v oblasti umelej inteligencie a elektronického zdravotníctva, a vyzývam všetky členské štáty a zúčastnené strany, aby sa pripojili k nášmu úsiliu udržať Európu na pozícii svetového hráča v digitálnom veku.“

K najvýznamnejším udalostiam Digitálneho dňa 2018 patria tieto vyhlásenia, ktorých cieľom je:

  • spolupráca v oblasti umelej inteligencie: Umelá inteligencia môže byť veľkým prínosom pre spoločnosť aj pre ekonomiku, môže napríklad zlepšiť zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť dopravy aj konkurencieschopnosť priemyslu. Ak chceme naplno využívať výhody, ktoré prináša umelá inteligencia, musia európske krajiny spolupracovať, a to aj v oblasti najvyšších noriem ochrany osobných údajov. V nasledujúcich týždňoch Komisia prijme oznámenie o umelej inteligencii. Viac informácií o vyhlásení na tému umelej inteligencie nájdete zajtra o 13.00 hod. (SEČ) tu.
  • vytvorenie európskeho partnerstva v technológiách blockchainu: Európska komisia otvorila vo februári 2018 Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu a do projektov zameraných na podporu využívania blockchainu investuje približne 300 miliónov EUR. Členské štáty zároveň veľmi aktívne podporujú ekosystémy blockchainu tým, že začali testovanie a oznámili činnosti na vládnej úrovni. Komisia chce využiť mnohé možnosti, ktoré blockchain ponúka, a zároveň sa chce vyhnúť nejednotnému prístupu. Preto zajtra položí základy európskeho partnerstva v oblasti blockchainu podporujúce interoperabilnú infraštruktúru, ktorá zlepší dôveryhodnosť digitálnych služieb. Viac informácií o vyhlásení na tému technológie blockchainu bude k dispozícii zajtra o 15.30 hod. (SEČ) tu.
  • výmena údajov na účely personalizovanej zdravotnej starostlivosti: Potreby občanov sú prioritou inovatívnej zdravotnej starostlivosti založenej na údajoch a mali by zohrávať dôležitú úlohu pri ich individuálnom liečení. Cieľom vyhlásenia o elektronickom zdravotníctve je prepojiť prístup k existujúcim a budúcim genomickým databankám v celej Európskej únii, vďaka čomu budeme môcť napredovať vo výskume zriedkavých chorôb, rakoviny, farmakogenomiky, neurologických chorôb a ďalších ochorení a pri ich prevencii. Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi pomôže prekonať nedostatok interoperability a odstrániť roztrieštenosť iniciatív v rámci EÚ, pričom sa zaručia najvyššie európske normy v oblasti ochrany osobných údajov. Tiež prispeje k tomu, aby sa EÚ udržala na čele personalizovanej medicíny v globálnom meradle, čím sa posilní kvalita jej vedeckých výsledkov a priemyselná konkurencieschopnosť. Viac informácií o vyhlásení na tému genomických databánk bude k dispozícii zajtra o 17.00 hod. (SEČ) tu.
  • podnecovanie inovácií pomocou nového online nástroja: Inovačný radar môže pomôcť prepojiť inovátorov s partnermi, ktorí im pomôžu presadiť ich inovácie na trhu. Komisia počas tohtoročného Digitálneho dňa podporí spoluprácu zameranú na podnietenie prielomových inovácií v Európe. Cieľom iniciatívy je ďalej rozvíjať tento online nástroj a obohatiť ho o najlepšie národné inovačné projekty. Viac informácií o vyhlásení na tému inovačného radaru bude k dispozícii zajtra o 17.30 hod. (SEČ) tu.
  • cezhraničné koridory na testovanie technológie 5G s cieľom podporiť prepojenú a automatizovanú mobilitu: Prvý súbor rozsiahlych testovacích koridorov bol oznámený v septembri 2017. Španielsko a Portugalsko zajtra podpíšu memorandum o porozumení na znak začatia spolupráce. Viac informácií o memorande o porozumení nájdete zajtra o 11.30 hod. (SEČ) tu.

Súvislosti

Digitálny deň 2017 bol zameraný na päť iniciatív:

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies