Vaľová (SMER-SD) konšpiruje o skresľovaní finančného zdravia Humenného
Primátorka napriek vysvetleniam šíri klamstvo o tom, že INEKO pred voľbami účelovo zmenilo kritériá hodnotenia finančného zdravia s cieľom poškodiť jej mesto.

Primátorka Humenného a poslankyňa NR SR za Smer-SD Jana Vaľová obvinila INEKO, že sme rok pred komunálnymi voľbami účelovo zmenili kritériá hodnotenia finančného zdravia samospráv len preto, aby mesto Humenné nedostalo „titul ekonomického skokana roka“. Vraj to má na svedomí opozícia, keďže jeden zo zakladateľov INEKO Eugen Jurzyca dnes pôsobí v strane SaS.

Vaľová prišla s rovnakými obvineniami prvýkrát takmer pred rokom. Už vtedy sme vysvetlili, že obvinenia nie sú pravdivé. Informovali sme o tom aj poslankyňu, na náš mail však nereagovala.

Keď sme zverejnili údaje o hospodárení samospráv za rok 2016, naozaj sme zároveň prišli s vylepšením metodiky oproti tej, ktorú sme používali predtým. Zmenu metodiky sme komunikovali a vysvetlili nielen na portáli, ale aj vo všetkých našich výstupoch.

Z uvedeného vysvetlenia bolo a je zrejmé, že nemožno ľubovoľne porovnávať hodnotenie dosiahnuté na základe rôznych metodík. A už vôbec nemožno porovnávať hypotetickú zmenu hodnotenia jedného mesta na základe rôznych metodík so zmenami hodnotenia ostatných miest na základe čisto novej metodiky. A to sa práve stalo – Vaľová porovnala hodnotenie Humenného za rok 2015 podľa starej metodiky s hodnotením Humenného za rok 2016 v novej metodike a následne túto zmenu hodnotenia porovnala s priemernou zmenou hodnotenia u ostatných miest medzi rokmi 2015 (avšak na základe novej metodiky) a 2016 (takisto na základe novej metodiky). Takto k hodnoteniu nemožno pristupovať a primátorku Humenného sme na to upozornili.

Pripomíname, že pôvodná metodika sa týkala iba údajov po rok 2015. Zmena metodiky pri údajoch od roku 2016 bola motivovaná skvalitnením hodnotenia a jej načasovanie nijako nesúviselo s voľbami, ktoré prebehnú na jeseň roku 2018. Jednalo sa pritom o jediné vylepšenie metodiky v rámci celej histórie projektu. Ťažko si predstaviť, že by zmena metodiky pre viac ako 2900 samospráv na Slovensku bola účelová s cieľom poškodiť primátorke mesta Humenné. Nie je tomu tak.

Okrem toho, Eugen Jurzyca ukončil svoje aktívne pôsobenie v INEKO niekoľko rokov pred zmenou metodiky, pričom zmenu sme s ním nekonzultovali, vopred o nej nevedel a nijako sa na celom projekte nepodieľa.

Matej Tunega

INEKO

 

Pripájame celé znenie mailu, ktorý sme zaslali poslankyni Vaľovej v roku 2017:

Vážená pani poslankyňa,

dostala sa ku mne informácia, že sa Vám nepozdáva naše vyhodnotenie Humenného, pokiaľ ide o jeho finančné zdravie, resp. jeho medziročnú zmenu. Posielam Vám preto ako zástupca INEKO svoje vyjadrenie. Začnem od začiatku, ale ak chcete, môžete preskočiť na pointu na konci mailu.

Môžem spresniť, že finančné zdravie mesta Humenné sa medziročne zlepšilo o 0,24 bodu, čo je fajn, keďže priemerné zlepšenie predstavovalo 0,14 bodu (priemer všetkých samospráv), resp. 0,11 bodu (50 najväčších miest), avšak to nie je dosť na to, aby bolo Humenné jedným z top skokanov. Výraznejší progres mali vo viacerých veľkých mestách, najmä v Nových Zámkoch (+0,57 b.), Žiline (+0,50 b.), Malackách (+0,45 b.) či Komárne (+0,44 b.). Humenné teda nie je druhým najväčším skokanom.

Tuším však, prečo ste mohli dospieť aj k interpretácii, že by Humenné malo byť druhým najväčším skokanom. Upravovali sme totiž metodiku tento rok. Posielam zhrnutie zmien uvedené na našom portáli o hospodárení samospráv:

“Dňa 6.10.2017, keď boli na portál doplnené údaje za rok 2016, došlo aj k zmene metodiky hodnotenia finančného zdravia. Zmena metodiky spočíva v tom, že kým pred 6.10.2017 do výpočtu finančného zdravia vstupovali ukazovatele celkový dlh, dlhová služba, záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti, základná bilancia a okamžitá likvidita, tak od 6.10.2017 boli posledné dva menované ukazovatele nahradené inými.

Základnú bilanciu sme vymenili za bilanciu bežného účtu a okamžitú likviditu nahradili záväzky po lehote splatnosti, ktoré sú podľa zákona jedným zo sledovaných kritérií hospodárenia samospráv. K tejto zmene sme pristúpili na základe viacročných skúseností s hodnotením finančného zdravia samospráv, pričom vďaka novej metodike dokážeme ešte presnejšie zhodnotiť aktuálny stav jednotlivých samospráv, pokiaľ ide o ich finančné zdravie.

Okrem toho, že sme 6.10.2017 zverejnili dáta spolu s hodnotením za rok 2016 už v novej metodike, zároveň sme aj pristúpili k spätnému prerátaniu všetkých starších hodnotení uvádzaných na portáli podľa novej metodiky. Dôvodom je nielen to, že sme chceli spresniť hodnotenie aj za staršie roky. Bolo to užitočné najmä preto, aby bolo možné korektne sledovať vývoj finančného zdravia samospráv v čase. Z tohto dôvodu sme považovali za potrebné, aby bolo hodnotenie na celom časovom horizonte metodicky konzistentné.”

(Zdroj: http://www.hospodarenieobci.sk/metodika/#score; podobné upozornenie o zmene metodiky napísané mierne inými slovami bolo súčasťou všetkých našich tohtoročných výstupov súvisiacich s hodnotením hospodárenia samospráv – viď analýzy http://www.ineko.sk/file_download/1166 a http://www.ineko.sk/file_download/1197, či blogy https://goo.gl/z5AdtF a https://goo.gl/3QrRct).

No a to je pointa. Podľa starej metodiky bolo hodnotenie Humenného za rok 2015 rovné 4,14 bodom. Keď sme však prešli na novú metodiku, došlo k prerátaniu hodnotenia za rok 2015 na 4,44 bodu. Doplnenie údajov za rok 2016 viedlo k výpočtu nového, aktuálneho hodnotenia 4,68 bodu (nová metodika). Skutočný medziročný prírastok v hodnotení je teda 0,24 bodu. Ak si však niekto metodickú zmenu nevšimne a porovná výsledky jednotlivých rokov, ktoré vznikli na základe rôznych metodík, môže dospieť k hypotetickej zmene finančného zdravia až o 0,54 bodu, čo by ozaj radilo Humenné medzi skokanmi na druhé miesto. Takýto postup však nie je matematicky korektný (porovnať hypotetický zisk Humenného pri porovnaní iných metodík a porovnať to so skokanmi, ktorí boli identifikovaní na základe už novej metodiky). Sú to nesúvisiace veci a preto takáto interpretácia nie je možná. Z vyššie uvedeného vyplýva, že teda Humenné nemalo byť a ani nie je 2. najväčším skokanom medzi rokmi 2015 a 2016.

Na záver iba dodávam, že s Eugenom Jurzycom sme zmenu metodiky nekonzultovali, nemal na ňu žiadny vplyv a nijako sa na uvedenom projekte nepodieľa.

S úctou

Matej Tunega

***INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Text pôvodne vyšiel ako blog na SME.SK***

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies