Vesmírne stredisko pre sledovanie bezpečnosti systému Galileo sa nakoniec presťahuje do Španielska
Komisia dnes prijala rozhodnutie o presune vesmírneho strediska pre sledovanie bezpečnosti systému Galileo sa nakoniec presťahuje do Španielska

Stredisko pre monitorovanie bezpečnosti Galileo (GSMC) je technická infraštruktúra, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti satelitného navigačného programu EÚ Galileo vrátane jeho verejnej regulovanej služby (Public Regulated Service – PRS). GSMC má svoje hlavné a prevádzkové umiestnenie vo Francúzsku. V dôsledku Brexitu sa zálohovacím miestom po dnešku stáva Španielsko.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska  uviedla:

“Európska satelitná navigačná sústava Galileo už viac ako rok poskytuje kvalitné služby. S dnešným rozhodnutím Komisia podniká potrebné operačné kroky na zabezpečenie kontinuity s cieľom zachovať bezpečnosť systému Galileo. ” 

Dňa 1. augusta 2017 Komisia spustila otvorenú a transparentnú výzvu na prejavenie záujmu o hosťovanie záložnej stránky GSMC.

Šesť členských štátov (Belgicko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko) predložilo návrhy, ktoré Komisia posúdila podľa objektívnych technických, bezpečnostných, finančných a programových kritérií na základe pravidiel stanovených v nariadení Galileo.

Dňa 18. januára 2018 zástupcovia 27 členských štátov v programe programov pre európske globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) sa hlasovalo o návrhu Komisie na premiestnenie zálohovacej jednotky do Španielska. S dnešným formálnym rozhodnutím Komisia začala oficiálny proces sťahovania z Veľkej Británie do Španielska.

Ďalšie kroky 

Zálohovacia jednotka  bude uvedená do prevádzky v nadchádzajúcich mesiacoch pod podmienkou predchádzajúcej Bezpečnostnej akreditácie pre európske systémy GNSS.

Hostiteľský členský štát bude znášať náklady na umiestnenie záložnej stránky, zatiaľ čo EÚ znáša náklady na personál a zariadenie Galilea.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies