VIDEO: Poznáme výsledky Európskej rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo
Predsedníctvo predložilo svoj pracovný program a priority v oblasti poľnohospodárstva a rybárstva, najmä pokiaľ ide o usmernenie diskusie o modernizácii a zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020 a o rozpočte pre poľnohospodárstvo v budúcom viacročnom finančnom rámci. Medzi jeho ďalšie priority patrí problematika nekalých obchodných praktíklesné hospodárstvo, monitorovanie situácie na trhu a prebiehajúce obchodné rokovania. Na popredné miesto je v programe na nasledujúce šesťmesačné obdobie zaradená aj udržateľná starostlivosť o zdravie zvierat a balík týkajúci sa veterinárnych liekov spolu s viacročnými riadiacimi plánmi a technickými opatreniami v oblasti rybárstva.

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva: spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

Budúcnosť SPP nie je iba hlavnou prioritou nášho predsedníctva na nadchádzajúcich šesť mesiacov, ale tiež kľúčovou otázkou pre našu úniu ako celok. Preto sme sa rozhodli viesť všetky naše diskusie verejne. Chceme sa zapojiť do otvorenej diskusie, vďaka ktorej sa budúca SPP zlepší a zaistia sa pre ňu správne nástroje, aby bola konkurencieschopná a spĺňala nároky na udržateľnosť.

Ministri si vymenili názory na oznámenie s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“, v ktorom Komisia uvádza svoju víziu budúcej SPP v období po roku 2020. Rada sa počas verejného zasadnutia sústredila najmä na pridanú hodnotu SPP, kľúčové ciele EÚ, ktoré treba zachovať, a primeranú úroveň subsidiarity.

Ministri zdôraznili pridanú hodnotu SPP pre poľnohospodárov, občanov a spoločnosť ako celok a jej kľúčovú úlohu pri prispievaní k spravodlivému príjmu poľnohospodárov, zaisťovaniu potravinovej bezpečnosti a produkcie v celej EÚ, prispievaní k riešeniu výziev v oblasti životného prostredia a zmierňovania zmeny klímy a k zachovaniu silných a udržateľných vidieckych oblastí. Ministri sa tiež dohodli, že v záujme zachovania tejto pridanej hodnoty je dôležité, aby SPP bola aj naďalej primerane financovaná.

Pokiaľ ide o udržateľnosť, ministri varovali pred prípadnou renacionalizáciou oblasti, ktorá predstavuje najdlhšie fungujúcu politiku EÚ, a zdôraznili, že hoci je dôležité, aby bola SPP flexibilnejšia a prispôsobivejšia národným špecifikám a potrebám, existujú riziká, že nový model vykonávania by mohol zvýšiť administratívne zaťaženienarušiť hospodársku súťaž a viesť k oneskoreniam pri úhrade priamych platieb.

Trhy a obchod

Komisia poskytla Rade aktuálne informácie o najnovšom vývoji na najdôležitejších poľnohospodárskych trhoch, najmä na trhoch s mliekom a mliečnymi výrobkamicukrom a bravčovým mäsom a o situácii týkajúcej sa poľnohospodárskych otázok súvisiacich s obchodom, s osobitným zameraním na rokovania s Mexikom a Mercosurom a v rámci WTO.

Ministri uvítali všeobecne pozitívnu hospodársku situáciu a perspektívu na hlavných poľnohospodárskych trhoch, ale tiež opätovne potvrdili svoje odhodlanie pozorne sledovaťbudúci vývoj, najmä pokiaľ ide o: sanitárne a fytosanitárne otázky, náročné poveternostné podmienky a možný vplyv dohôd o voľnom obchode na citlivé poľnohospodárske výrobky.

Ďalšie body programu

Počas neformálneho obeda ministri diskutovali o možnom koordinovanom prístupe EÚ k účasti EÚ vo FAO a k nadchádzajúcemu procesu voľby generálneho riaditeľa FAO.

Ministrom sa poskytli informácie o:

  • situácii na poľskom trhu s cukrom a bravčovým mäsom
  • hospodárení s verejnými zásobami sušeného odstredeného mlieka
  • záveroch nedávnej ministerskej konferencie o baktérii Xylella fastidiosa
  • africkom more ošípaných
  • 10. globálnom fóre pre potraviny a poľnohospodárstvo

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies