Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+
Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, dnes rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, vďaka ktorej sa podarí prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.

Európska komisia dnes spustila projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktorým chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 mladých ľudí. Projekt zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu*, Sýriu a Tunisko.

Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta.

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Program Erasmus+ je veľmi úspešný, no napriek tomu nie je vždy prístupný pre všetkých. Virtuálnou výmenou v rámci programu Erasmus+ umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí s rôznym sociálnym pozadím a podporíme porozumenie medzi kultúrami. Tento online nástroj prepojí väčšie množstvo mladých ľudí v EÚ s ich rovesníkmi a kolegami z iných krajín; bude vytvárať mosty a prispievať k rozvíjaniu zručností, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a tímová práca.“ 

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených online kurzov a odbornej prípravy. Mladí ľudia z rôznych krajín sa napríklad budú môcť raz za týždeň spojiť a na základe materiálov, ktoré sa vopred rozošlú, prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy.

Všetky činnosti sa budú realizovať v rámci programov vysokoškolského vzdelávania alebo organizovaných mládežníckych projektov. Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ vo svojej prípravnej fáze zvýšila záujem univerzít a mládežníckych organizácií, pričom sa už vytvorilo 50 partnerstiev a 40 osôb absolvovalo školenie, aby mohli ako sprostredkovatelia moderovať diskusie.

Nadväzovanie kontaktov a výmena skúseností s kolegami v zahraničí sú skvelou príležitosťou získať nové poznatky a zručnosti, ako aj zvýšiť toleranciu a vzájomné akceptovanie. Virtuálna výmena podporuje medzikultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi v zmysle Parížskej deklarácieschválenej na neformálnom stretnutí ministrov školstva krajín EÚ v marci 2015. Cieľom deklarácie je pomocou vzdelávania podporiť občianstvo a spoločné hodnoty, ako sú sloboda, tolerancia a nediskriminácia.

Súvislosti 

Počas pilotnej fázy sa do virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, na ktorú je do decembra 2018 vyčlenený rozpočet v objeme 2 miliónov EUR, zapojí minimálne 8 000 mladých ľudí. Ak bude úspešná, cieľom je predĺžiť ju do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17 000 účastníkov. V budúcnosti by sa virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ mohla stať bežnou akciou a rozšíriť tak, aby zahrnula ešte väčší počet mladých ľudí aj v iných regiónoch.

V rámci programu Erasmus + sa vzdelávacia mobilita a mobilita v oblasti vyučovania medzi krajinami južného susedstva a EÚ už podporuje. Od roku 2015 bolo financovaných viac ako 1 000 projektov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v južnom Stredomorí, ktoré majú v pláne umožniť približne 15 000 študentom a akademickým pracovníkom z južného Stredozemia prísť do Európy, pričom viac ako 7 000 Európanov bude vyučovať alebo študovať v týchto krajinách. Okrem toho sa približne 2 200 mladých ľudí z krajín južného susedstva EÚ, ako aj mladých pracovníkov každoročne zapája do projektov neformálneho vzdelávania.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies