Vonkajší investičný plán EÚ: Prvých 800 miliónov eur pre projekty v Afrike s dopadom na migráciu
Ako súčasť svojho externého investičného plánu EÚ dala 10. júla zelenú balíku programov finančnej záruky v hodnote približne 800 miliónov EUR. To pomôže využiť približne 8 až 9 miliárd EUR na verejné a súkromné ​​investície v Afrike a susedných krajinách.

Rozhodnutie je významným míľnikom na poskytovanie investícií v Afrike a susedských krajinách prostredníctvom externého investičného plánu EÚ (EIP), ktorý by mal vyčleniť 44 miliárd EUR investícií prostredníctvom príspevku EÚ vo výške 4,1 miliardy EUR. Cieľom EIP je podporiť inkluzívny rast, vytváranie pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj, a tak riešiť niektoré z hlavných príčin nelegálnej migrácie.

Jeden z nových programov bude napríklad prínosom pre ľudí, ktorí majú v súčasnosti ťažkosti požičiavať si peniaze za prijateľné ceny, ako sú vnútorne presídlené osoby, utečenci alebo navrátilci. Ďalší program umožní viac ako 25 000 malým podnikom prístup k mobilným účtom a dlhodobým úverom s cieľom podporiť finančné začlenenie poháňané diasporami, rodinami migrantov a navrátilcami.

Finančný pilier externého investičného plánu pozostáva z dvoch častí:

  • Garančný fond (v celkovej výške 1,5 miliárd EUR do roku 2020): 10. júla pridelila EÚ zo záruky Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj 800 miliónov EUR . Očakáva sa, že využije verejné a súkromné ​​investície vo výške 8 až 9 miliárd EUR . Záruky budú pokrývať operácie v niekoľkých oblastiach: financovanie malých podnikov vrátane podnikov zapojených do poľnohospodárstva; udržateľné mestá; udržateľná energia a konektivita; a prístupu k internetu a digitálnym službám.
  • Kombinovaný prístup (v celkovej výške 2,6 miliárd EUR do roku 2020): Od roku 2017 poskytla EÚ na intervencie, ktoré kombinujú granty EÚ s pôžičkami (tzv. Miešanie), 1,6 miliardy EUR . To pomôže využiť investície vo výške 14,6 miliárd EUR . Tieto programy budú pokrývať oblasti ako doprava, energetika, životné prostredie, poľnohospodárstvo, rozvoj miest v mestách a tiež zlepšia prístup k finančným prostriedkom pre miestne, malé a stredné podniky.

EIP je tiež otvorená pre príspevky od iných darcov, vrátane členských štátov EÚ, tretích krajín, ako aj súkromných filantropických aktérov. Diskusie s takýmito potenciálnymi darcami preukázali inovatívny, atraktívny a ambiciózny prístup EIP. V tejto súvislosti privítala aj prvý významný príspevok Nadácie Bill & Melinda Gates, ktorá dosiahla približne 53 miliónov EUR (62 miliónov USD). To prinesie ďalšie investície na stimulovanie výskumu a inovácií v oblasti elektronického zdravotníctva v menej rozvinutom a krehkom prostredí.

Rozhodnutie z 10. júla prijala Strategická rada Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj. Predstavenstvo sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu (ako pozorovateľ), Európskej komisie (ktorá predsedá zasadnutiu), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskej investičnej banky. Partnerské krajiny a regionálne zainteresované strany sa môžu stať aj pozorovateľmi.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po prvýkrát navrhol plán vonkajších investícií EÚ v roku 2016 a formálne sa začal v roku 2017 . Vychádza z úspešnej skúsenosti s “plánom Juncker”, ktorý už v Európe vyvolal stovky miliárd investícií. Prispôsobená špecifikám partnerských krajín EÚ v Afrike a susedných krajinách EÚ sa zameriava na podporu inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja, a tým rieši niektoré z hlavných príčin nelegálnej migrácie.

Plán pozostáva z troch pilierov: Finančný pilier s Európskym fondom pre trvalo udržateľný rozvoj vo výške 4,1 miliardy EUR; technická pomoc s cieľom pomôcť príjemcom rozvíjať finančne atraktívne a životaschopné projekty; ako aj politický dialóg s cieľom pomôcť zlepšiť investičné prostredie a podnikateľské prostredie v našich partnerských krajinách.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies