Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Dosiahla sa dohoda o daňových sprostredkovateľoch
Rada pre hospodárstvo a financie EÚ 13. marca 2018 dosiahla dohodu o návrhu zameranom na zvýšenie transparentnosti s cieľom riešiť agresívne cezhraničné daňové plánovanie.

Tento návrh smernice je najnovším z viacerých opatrení zameraných na to, aby sa právnickým osobám zabránilo vyhýbať sa daňovým povinnostiam.

Na základe toho návrhu sa bude vyžadovať od sprostredkovateľov, ako sú napr. daňoví poradcovia, účtovníci a právnici, ktorí navrhujú a/alebo propagujú schémy daňového plánovania, aby oznamovali schémy, ktoré sa považujú za potenciálne agresívne.

Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby si informácie, ktoré dostanú, automaticky vymieňali cez centralizovanú databázu. Umožní sa tým skoršie odhalenie nových rizík spojených s vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a prijatie opatrení na zablokovanie škodlivých opatrení.

Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby ukladali pokuty sprostredkovateľom, ktorí nesplnia opatrenia týkajúce sa transparentnosti.

„Zvýšenie transparentnosti je kľúčové pre našu stratégiu boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom“, povedal Vladislav Goranov, minister financií Bulharska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade. „Ak orgány dostanú informácie o schémach agresívneho daňového plánovania pred ich vykonaním, budú môcť odstrániť medzery v právnych predpisoch skôr, ako sa stratia daňové príjmy.“

Členské štáty majú čoraz väčšie problémy chrániť svoje základy dane pred narúšaním, keďže štruktúry cezhraničného daňového plánovania sú čoraz dômyselnejšie. Cieľom návrhu smernice je zabrániť agresívnemu daňovému plánovaniu tým, že sa umožní väčšia kontrola činností daňových sprostredkovateľov.

V návrhu smernice sa ustanovujú „charakteristické znaky“ s cieľom identifikovať druhy schém, ktoré sa majú oznamovať daňovým orgánom. Požiadavka oznámiť schému nebude znamenať, že daná schéma je škodlivá, ale len to, že daňové orgány by mohli mať záujem ju podrobnejšie preskúmať. Hoci mnohé schémy majú úplne legitímne účely, cieľom je identifikovať tie, u ktorých tomu tak nie je.

Týmto návrhom sa vo všeobecnosti zohľadňuje opatrenie 12 akčného plánu OECD z roku 2013, ktorého cieľom zabrániť narúšaniu základu dane a presunu ziskov.

Ďalšie kroky

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Rada prijme túto smernicu bez ďalšej diskusie po finalizácii jej znenia vo všetkých úradných jazykoch.

Členské štáty ju musia transponovať do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov do 31. decembra 2018.

Nové požiadavky týkajúce sa oznamovania sa budú uplatňovať od 1. júla 2020. Členské štáty si budú musieť vymieňať informácie každé tri mesiace, a to do jedného mesiaca od konca štvrťroka, v ktorom boli informácie podané. Prvá automatická výmena informácií sa teda ukončí 31. októbra 2020.

Smernica si v Rade vyžaduje jednomyseľnosť po konzultácii s Európskym parlamentom. Parlament hlasoval o svojom stanovisku 1. marca 2018. (Právny základ: články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies