Vyjadrenie predsedu Jeana-Clauda Junckera pri príležitosti Dňa pamiatky obetí holokaustu 2018
PODPORIŤ

27. január je dňom, ktorý v minulosti poznačil zármutok a žiaľ. Pred 73 rokmi v tento deň spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Brezinka a skoncovali tak so zverstvami, ktoré sa tam páchali. Pri príležitosti tejto udalosti si dnes pripomíname pamiatku šiestich miliónov Židov a ďalších obetí holokaustu, ktoré sa oslobodenia nedožili. Zároveň vzdávame poctu tým, ktorí holokaust prežili. Patrí medzi nich aj prvá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová, ktorá svoj život zasvätila úsiliu o zmier a ktorá nás, žiaľ, v uplynulom roku opustila.

V roku 2018 si pripomíname 80. výročie ríšskeho pogromu, tzv. Krištáľovej noci, ako aj 80. výročie zavedenia rasistických zákonov vo fašistickom Taliansku. Rok 2018 je však aj rokom, kedy si pripomíname 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorej myšlienka sa zrodila z prachu holokaustu.

Tento deň by nám mal pripomenúť , aby sme boli vnímaví voči prejavom nenávisti, diskriminácie a neľudského správania. Význam tohto dňa spočíva v boji proti tým, ktorí šíria nepravdy o našej histórii a spochybňujú holokaust , alebo negujú jeho kľúčový význam pre dnešnú Európu. Ako nám pripomínala Simone Veilová, na mená a príbehy ľudí, o ktorých sme prišli, nesmieme zabúdať, inak ich stratíme po druhý raz.

V tento deň musíme dôrazne odsúdiť nenávisť, fanatizmus a antisemitizmus vo všetkých podobách. Musíme vybudovať silnú spoločnosť, ktorá stojí za tým, čo je správne. Je potrebné, aby sa občania nebáli vyjadriť svoj názor a konať v prípade, keď vidia prejavy rasizmu na verejnosti, alebo v európskych uliciach počujú antisemitské heslá, ako sme toho boli nedávno svedkami.

Tých, ktorí prežili holokaust, je čoraz menej. Preto máme morálnu povinnosť zabezpečiť, aby ich príbeh zostal aj naďalej súčasťou kolektívnej pamäti Európy, a to aj pre mladé generácie. Preto, aj na žiadosť Európskeho parlamentu, Komisia zintenzívni našu spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ktoré sa venujú udržiavaniu pamiatky obetí holokaustu. Vzdelávanie o holokauste zostáva ústredným prvkom úsilia zameraného na zvyšovanie odolnosti voči všetkým formám nenávisti v našich európskych spoločnostiach. Na účely zlepšenia vzdelávania a výučby v tejto oblasti Európsky parlament vypracoval užitočnú definíciu antisemitizmu.

Antisemitizmus nepredstavuje hrozbu iba pre židovské obyvateľstvo, ale aj vážne nebezpečenstvo pre našu otvorenú a liberálnu spoločnosť. Pripomenutie si hrôz holokaustu, ktorý je najtemnejšou kapitolou modernej histórie Európy, má zásadný význam pre pochopenie dnešnej hodnoty Európskej únie. K vzniku Únie založenej na všeobecných hodnotách týkajúcich sa ľudských práv, demokracie, právneho štátu a nediskriminácie došlo práve s cieľom zabrániť týmto hrôzam. V mene týchto hodnôt ju musíme chrániť a neustále rozvíjať.

Jean-Claude Juncker
predseda Európskej komisie

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies