Výsledky európskej rady pre hospodárske a finančné záležitosti
PODPORIŤ

Ministri včera rokovali o odporúčaniach expertnej skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie.

Stratégia EÚ pre udržateľné financovanie bude prínosom k vykonávaniu dohody OSN o zmene klímy z roku 2015. Je tiež súčasťou plánu EÚ na vytvorenie únie kapitálových trhov do konca roku 2019.

Komisia by mala predložiť akčný plán v marci 2018.

„Parížska dohoda bola míľnikom pre svetové hospodárstvo a EÚ zaujíma vedúcu pozíciu pri prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť“, uviedol Vladislav Goranov, minister financií Bulharska, ktoré v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady. „Verím, že názory, ktoré dnes odzneli, budú podnetom na zamyslenie Komisii pri dokončovaní jej akčného plánu“, povedal.

Rada prijala usmernenia pre rozpočet EÚ na rok 2019, pričom zdôraznila, že transparentné a efektívne využívanie rozpočtu podporí dôveryhodnosť EÚ u jej občanov.

V usmerneniach sa vyzýva na obozretné zostavenie rozpočtu s dostatočnými zdrojmi na podporu priorít a zároveň na ponechanie dostatočných rezerv na riešenie nepredvídaných situácií. Dôraz by sa mal klásť na programy a opatrenia s pridanou hodnotou EÚ.

Ministri tiež odporučili Európskemu parlamentu, aby Komisii udelil absolutórium za plnenie rozpočtu EÚ v roku 2016.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies