Zdaňovanie: zo zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie boli vypustené tri jurisdikcie a doplnili sa naň tri nové
Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely,sa upravil so zreteľom na:

  • záväzky prijaté jurisdikciami na zozname,
  • posúdenie jurisdikcií, v súvislosti s ktorými sa ešte neprijalo žiadne rozhodnutie o zaradení do zoznamu.

Podnikli sa aj kroky na zlepšenie transparentnosti procesu zaraďovania do zoznamu.

Rada 13. marca 2018 zo zoznamu vypustila BahrajnMarshallove ostrovy a Svätú Luciu a doplnila naň BahamySvätý Krištof a Nevis a Americké Panenské ostrovy.

Cieľom zoznamu EÚ je podporovať dobrú správu v daňových záležitostiach na celosvetovej úrovni, maximalizovať úsilie o zabránenie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom a daňovým únikom. Tento zoznam sa zostavil počas roku 2017 súbežne s prácou v rámci OECD.

„S potešením konštatujem, že viacero jurisdikcií, ktoré sme zaradili do zoznamu v decembri, sa zaviazalo reformovať svoje daňové politiky spôsobom, ktorý odstráni naše obavy“, uviedol Vladislav Goranov, minister financií Bulharska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade. „Vyzývame všetky jurisdikcie na zozname, aby urobili to isté, a všetky jurisdikcie, ktoré už prijali záväzky, aby ich vykonali včas. Naším cieľom je dosiahnuť optimálnu daňovú transparentnosť na celom svete“, dodal.

Zo zoznamu sa vypustili tri jurisdikcie

Zoznam EÚ je uvedený v prílohe I k záverom, ktoré Rada vydala 5. decembra 2017. V prílohe II sa uvádza niekoľko ďalších jurisdikcií, ktoré prijali záväzky reformovať svoje daňové politiky a ktoré sa dôkladne monitorujú.

Od prvého zverejnenia zoznamu 5. decembra 2017 prijali Bahrajn, Marshallove ostrovy a Svätá Lucia záväzky na vysokej politickej úrovni s cieľom rozptýliť obavy EÚ. Rada na základe odborného posúdenia uvedených záväzkov rozhodla o presunutí týchto troch jurisdikcií z prílohy I do prílohy II.

Vykonávanie ich záväzkov sa bude podrobne monitorovať.

Na zoznam sa doplnili tri jurisdikcie

Rada v čase prvého zverejnenia zoznamu rozhodla o pozastavení procesu preskúmania daňových systémov jurisdikcií v karibskej oblasti, ktorá bola v septembri 2017 zasiahnutáhurikánmi. Proces sa obnovil v januári 2018, kedy sa im zaslali listy so žiadosťou o prijatie záväzkov, ktoré by odstránili obavy EÚ. Bahamy, Svätý Krištof a Nevis a Americké Panenské ostrovy boli v dôsledku tohto procesu doplnené na zoznam (v prílohe I). Stalo sa tak preto, lebo neprijali záväzky na vysokej politickej úrovni v reakcii na obavy EÚ.

Rada zároveň rozhodla, že do prílohy II sa doplní AnguillaAntigua a BarbudaBritské Panenské ostrovy a Dominika. Dôvodom boli záväzky prijaté s cieľom riešiť nedostatky, ktoré identifikovala EÚ. Tieto záväzky posúdili experti EÚ a ich vykonávanie sa bude podrobne monitorovať.

Uvedený proces stále pokračuje v súvislosti s ôsmou karibskou jurisdikciou, Ostrovami Turks a Caicos, od ktorých sa žiada, aby do 31. marca 2018 prijali záväzok s cieľom riešiť obavy EÚ.

Transparentnosť

Od prvého zverejnenia zoznamu v decembri 2017 sa podnikli kroky na posilnenie transparentnosti.

Verejné informácie o záväzkoch jurisdikcií tretích krajín sa pôvodne obmedzovali na obsah prílohy I a II. Pracovná skupina zodpovedná za zaraďovanie do zoznamu (skupina pre kódex správania) však vo februári 2018 požiadala, aby sa všetky jej listy žiadajúce záväzky zverejňovali na webovej stránke Rady. 6. marca sa vydala kompilácia uvedených listov v podobe verejného dokumentu.

Listy so záväzkami od jurisdikcií tretích krajín sa navyše zverejňujú hneď po získaní súhlasu so zverejnením. A pripravuje sa osobitná webová stránka Rady venovaná zoznamu EÚ.

Na zozname zostalo deväť jurisdikcií

Rozhodnutia z 13. marca 2018 boli prijaté bez diskusie na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti.

V dôsledku nich zostáva na zozname EÚ 9 jurisdikcií: Americká Samoa, Bahamy, Guam, Namíbia, Palau, Samoa, Svätý Krištof a Nevis, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy.

Je medzi nimi 6 z pôvodných 17 jurisdikcií a tri z karibských jurisdikcií. (Osem z pôvodných 17 jurisdikcií sa zo zoznamu vypustilo 23. januára 2018.)

Vzhľadom na to, že zoznam sa má revidovať najmenej raz za rok, môže skupina pre kódex správania kedykoľvek odporučiť jeho aktualizáciu.

Jurisdikcie, ktoré zostávajú na zozname, sa dôrazne nabádajú, aby vykonali zmeny, ktoré sa od nich požadujú. Ich daňové právne predpisy, politiky a správne postupy vedú alebo môžu viesť k stratám daňových príjmov členských štátov EÚ. Do prijatia záväzkov o vykonaní takýchto zmien by mohli EÚ a členské štáty uplatňovať obranné opatrenia. Príloha I obsahuje odporúčania o krokoch, ktoré je potrebné prijať na vypustenie zo zoznamu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies