Živnostníci volajú po legislatívnej úprave rodinných podnikov na Slovensku

unsplash

Rodinné podniky na Slovensku nie sú aktuálne definované v zákone a aj pri generačnej výmene v rámci vedenia týchto spoločností chýba opora v legislatíve.

Živnostníci volajú po legislatívnej úprave rodinných podnikov na Slovensku. Tie totiž aktuálne nie sú definované v zákone a aj pri generačnej výmene v rámci vedenia týchto spoločností chýba opora v legislatíve. Ako ďalej upozornil Slovenský živnostenský zväz, súkromné podnikanie sa na Slovensku začalo rozvíjať po roku 1989, a tak sa práve v súčasnosti mnohí z prvých majiteľov firiem dostávajú do dôchodkového veku a vzniká potreba previesť podnikanie na potomkov. “Doteraz sa nastavením podmienok pri prevode majetku na nástupcov nikto nezaoberal a nie je to upravené v zákone. Je potreba vytvoriť podnikateľské prostredie priaznivé pre rodinné firmy. Slovenský živnostenský zväz združuje mnohé rodinné firmy, ktoré sa „boria“ s problémami pri generačnej výmene a prevode majetku firmy,“ uviedol prezident zväzu Stanislav Čižmárik.

Vláda prijala ešte v decembri minulého roka 1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030. Jeho súčasťou je aj potreba prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného podnikania a vytvoriť pozitívne podnikateľské prostredie pre tzv. generačnú výmenu. Vláda zaviazala ministra hospodárstva k splneniu tejto úlohy do konca roku 2020, Ministerstvo hospodárstva SR v januári zriadilo v tejto veci pracovnú komisiu. Slovenský živnostenský zväz už navrhol definíciu rodinného podniku, ktorá vychádza z aktuálne platnej úpravy v ČR a z princípov federácie Európskych rodinných podnikov. Podľa neho môže byť prijatá vo forme uznesenia vlády, alebo zapracovaná do príslušných právnych predpisov upravujúcich podnikanie.

Slovenský živnostenský zväz vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Živnostníkom a podnikateľom poskytuje pravidelný informačný servis a ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára priestor pre spoluprácu svojich členských organizácií, ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské a ekonomické témy a prostredníctvom zväzu ich komunikujú na rokovaniach s vládou a poslancami

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies