ZMOS: Predstavil príručku spolupráce medzi obcami, má zvýšiť efektivitu partnerstiev

facebook

Dokument sa zameriava na domácu a cezhraničnú spoluprácu obcí

Nadväzovanie vzájomnej spolupráce s viacerými obcami naraz a vytváranie akejsi „siete obcí“, v rámci ktorej by sa plánovali spoločné aktivity. Aj takéto opatrenia navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo svojej príručke, ktorá má priniesť mestám a obciam informácie o súčasných možnostiach nadväzovania vzájomnej spolupráce. Zároveň pomenúva výhody, nevýhody, príležitosti a riziká jednotlivých foriem spolupráce.

Publikáciu s názvom „Efektivita a výkonnosť súčasného stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov“ ZMOS predstavil dnes. Združenie tvrdí, že pre lepšiu medziobecnú spoluprácu je potrebné aj medzinárodné zjednotenie legislatívy. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Príprava príručky bola financovaná z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

ZMOS v príručke informuje obce o súčasných legislatívnych vymedzeniach pre potreby ich spolupráce. Poukazuje aj na zmeny, ktoré by mali byť zavedené do legislatívy medziobecnej spolupráce. Dokument informuje obce aj o možnostiach nadväzovania cezhraničnej spolupráce s obcami a mestami krajín Visegrádskej štvorky (V4). ZMOS v dokumente vymedzuje konkrétne nástroje, ktoré môžu slúžiť na vytvorenie efektívnej spolupráce medzi obcami. ZMOS zároveň upozorňuje, že fungovanie jednotlivých nástrojov riadenia je pre každú obec individuálne.

Nástroj riadenia, ktorý funguje v jednej obci, nemusí v praxi fungovať v inej. ZMOS v príručke napríklad uvádza, že obce by mali spoluprácu nadväzovať s viacerými obcami naraz a vytvárať tak akúsi „sieť“, v rámci ktorej budú následne pripravovať spoločné projekty a plánovanie na obdobie piatich až desiatich rokov. Združenie tiež navrhuje, že v oblasti cezhraničnej spolupráce obcí by mala platiť jednotná legislatíva pre všetkých zúčastnených. V súčasnosti totiž hrozí, že to, čo umožňuje legislatíva obci z jednej krajiny, nemusí umožňovať legislatíva obce z druhej krajiny, čo môže ohrozovať vzájomnú spoluprácu a vykonateľnosť jednotlivých projektov na oboch stranách hraníc.

ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 96 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies