Keď trestná zodpovednosť verejných činiteľov je na spadnutie…

Verejný činiteľ a sudca majú byť zárukou spravodlivosti na základe im zverenej právomoci. Ak však tieto právomoci sa prekrucujú, prekračujú , prípadne ak si nesplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, tak sa spravodlivosť deformuje. Vždy to znamená zlyhanie systému a osobnú zodpovednosť konkrétneho funkcionára za následky, ktoré tým nastanú .Často … Čítať ďalej Keď trestná zodpovednosť verejných činiteľov je na spadnutie…