NAKA otvorila Pandorinu skrinku

Ubehlo viac ako dvadsať rokov odvtedy ako sme vtedajšiemu ministrovi vnútra Pittnerovi odovzdali rozsiahly materiál k trestnej činnosti sudcov spočívajúcej v korupcii, zvýhodňovaní veriteľa, v podvodných konkurzných konaniach, marení povinnosti sudcov v neprospech účastníkov konania a zneužívaní právomocí, ktoré ako zákonní sudcovia uplatnili v neprospech množstva dotknutých. V materiáli bol … Čítať ďalej NAKA otvorila Pandorinu skrinku