NAKA otvorila Pandorinu skrinku

Ubehlo viac ako dvadsať rokov odvtedy ako sme vtedajšiemu ministrovi vnútra Pittnerovi odovzdali rozsiahly materiál k trestnej činnosti sudcov spočívajúcej v korupcii, zvýhodňovaní veriteľa, v podvodných konkurzných konaniach, marení povinnosti sudcov v neprospech účastníkov konania a zneužívaní právomocí, ktoré ako zákonní sudcovia uplatnili v neprospech množstva dotknutých. V materiáli bol spracovaný začínajúci fenomén konkurznej mafie, ktorá s výdatnou pomocou sudcov, ale aj prokurátorov, jednoduchými právnymi kľučkami,  pri správnom korumpovaní sudcov dokázala okamžite ovládnuť cudzí majetok.

Zadržanie trinástich sudcov a ďalších piatich osôb v právnickej profesii prišlo s dvadsať  ročným omeškaním. Nedokážeme vyhodnotiť, či sa jedná o súčasť organizovanej križiackej výpravy proti Kočnerovmu lobby alebo sa v osobe bývalého sudcu Sklenku chytil do siete správny kapor, čo NAKA primälo k širšiemu záberu ako len k riešeniu údajných manipulácií zmenkových rozhodnutí na základe komunikácie Mariána Kočnera s Jankovskou v procese zmeniek.

Podľa sudcu JUDr. Petra Šamku, sudcu Kajského súdu Bratislava, Sklenka hovoril o pol republiky a o všetkom, takže bolo z čoho vyberať.

Na dobrý obchod treba vždy dvoch

Pokiaľ nie je ponuka, nefunguje ani dopyt. Bez ústretovosti a chamtivosti sudcov, by si nikto nedovolil zaviesť do nášho života mieru korupcie, ktorá na Slovensku doposiaľ nebola. Za posledných dvadsať rokov vyrástlo na Slovensku niekoľko špecializovaných mafiánskych,lobistických  a právnych spolkov, ktoré intenzívne riešili ovládnutie súdov a sudcov. Je verejným tajomstvom, že ak chcete na súde uspieť, k sudcovi sa musíte priblížiť cez miestnu advokátsku obec, ktorá v miestnych pomeroch je zárukou korektnosti a diskrétnosti. Nad touto úrovňou hráčov stojí tzv.  super liga operajúca cez justičné špičky ,predstavovaná pozemkovou , bankrotovou a konkurznou mafiou, ktorá vznikla začiatkom  deväťdesiatych rokov  a položila základy dlhodobej úspešnej spolupráce so sudcami systémom vzťahy na telefón, cez obálky.  Okolnosti popísané Sklenkom, nie sú fikciou, ale holou realitou. Nesmieme však opomenúť skutočnosť, že Sklenka vie,  čo a kto je tabu…

NAKA má šancu na profesionálny prejav a stíhanie skutočného zla

Ústavný súd Slovenskej republiky dal súhlas na väzobné stíhanie piatich sudcov, ktorých zadržala NAKA pri akcii Búrka. Najväčší podiel na spracovaní 120 stránkového obvinenia mal bývalý sudca Sklenka, ktorý sa rozhodol aktívne spolupracovať  s políciou a v očakávaní zníženia trestu, poukázaním na mnohé konkrétne prípady, hoci osobne preberal od rôznych stránok väčšie finančné úplatky.  Kupecké svedectvo a vypočítavá kajúcnosť  sa ale neušlo ani pozornosti Ústavného súdu, ktorý jeho výpoveď komentoval:

 „ Cez osobu jedného svedka nemôžeme spájať absolútne rozhodovanie smerom k jednotlivým sudcom.“

Toto vyjadrenie bude zrejme aj záchytným bodom pre obhajcov obvinených, ktorých sa Sklenkove svedectvo priamo dotýka. Druhou kategóriou usvedčujúcich dôkazov nakoniec mala byť okrem svedectva Sklenku aj komunikácia Threema, použitá ako dôkaz, v  zmenkovom spore vedenou voči Mariánovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi televíziou Markíza.

Krátke dejiny justičnej a konkurznej mafie na Slovensku – I.časť

Sudkyne Monika Jankovská, , Denisa Cviková, Eugen Palášthy, Ruchard Molnár budú na základe rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu  budú stíhané väzobne.Zuzana Maruniaková a Miriam Repková sa priznali a s ostatnými sudcami Ľuboš Sádovský,  Dávid Lindtner, Angela Balázsová, Andrea Haitová, Gabriela Buľubašová, Dušan Srogončík, Jarmila Urbancová a Katarína Bartalská budú v postavení obvinených stíhaní na slobode . Maruniakovú a Repkovú NSSR vydal na možné väzobné stíhanie, ale pre ich priznanie ŠTS neuvalil na nich väzbu a stíha ich s ostatnými sudcami na slobode.Toto rozhodnutie predseda Najvyššieho súd súdu odôvodnil citovaním časti rozhodnutia, podľa ktorého „ … nevidel ústavnoprávne dôvody na vydanie súhlasu so vzatím do väzby.  Pri týchto ôsmich sudcoch, žiadosť prokurátora nebola presvedčivá“. Strohá informácia predznamenáva kvalifikáciu samotného návrhu na väzobné stíhanie a naznačuje, že obvinenie a nadväzujúci návrh má právne a ústavné nedostatky, ktoré bude zrejme ďalej napádané sťažnosťami obhajcov.

Ústavný súd dal súhlas aj na väzobné stíhanie , sudcov Krajského súdu v Bratislave Richarda Molnára a Eugena Palásthyho.  Za Richarda Molnára sa verejne postavil jeho kolega a širokou verejnosťou  odborne akceptovaný sudca Peter Šamko, ktorý uviedol, že:

„ Pri výpovedi Sklenku možno predpokladať, že jeho výpoveď bola vykonaná pod ťarchou dôkazov voči jeho osobe a to aj s jeho možným motívom rozdrobiť svoju vinu aj na iné osoby a takto si od orgánov činných v trestnom konaní zabezpečiť rôzne benefity.„Výpoveď takzvaného kajúcnika nemôže byť automaticky považovaná za pravdivú vo všetkých smeroch a voči všetkým obvineným osobám a mala by byť riadne dokazovaním preverená.“

Sudca JUDr. Šamko pripomenul rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý v prípade košického mafiána Adamča vytkol slovenským orgánom, že veria kajúcnikom a dôslednému prevereniu ich výpovedí neprikladajú náležitú pozornosť.  Podrobil kritike   vyšetrovateľov, pretože Molnára obvinili bez dôsledného preverenia Sklenkovej výpovede. Vyšetrovateľom vraj nič nebránilo v riadnom šetrení, nakoľko trestné stíhanie začali viesť v auguste 2019 a sudcov zadržali a obvinili v marci 2020.“ Konkrétna definícia určitých právnych podozrení pravdepodobne bude východiskom pre napadnutie uznesenia NAKA.

Tiene minulosti

Zadržaný Eugen Palásthy je známy konkurzný sudca, ktorý skôr riešil konkurzné záujmy kancelárie Kollár&Kubík, naviazaných na špičky demokratickej opozície, respektíve predstaviteľov nastupujúcich vládnych strán v po roku 1998. Z tohto dôvodu nie je celkom čitateľná  jeho spojitosť s Mariánom Kočnerom, prípadne  či sa nejedná zo strany Sklenku vyslovene o osobné zúčtovanie alebo konkurenčný motív.  V prípade Palásthyho platí známe príslovie, dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije.

Palásthy prevzal v roku 2000 agendu bývalého sudcu Martinku, povestného vyhlasovaním konkurzov počas sviatkov. Na Silvestra v roku 1998, počítajúc s premeškaním lehoty na odvolanie, ustanovil predbežného správcu konkurzu pre firmu THI a.s. a „zabudol“ doručiť uznesenie súdu. Hoci nezákonné rozhodnutie sudcu Martinku, s poukazom na chýbajúcu aktívnu legitimáciu a preukázanie pohľadávky navrhovateľa, Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil, nastupujúci Palásthy, miesto zastavenia konania k nepreukázanej pohľadávke navrhovateľa, ustanovil predbežného správcu.

Palásthy miesto rozhodnutia o zrušení konkurzu poslal za mnou a manželom Okresného prokurátora v Považskej Bystrici Abaffyho a bývalého prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín Baláža, ktorý nám oznámili nielen zrušenie konkurzu najvyšším súdom, ale aj ako postupne prídeme o majetok cez exekúcie, pokiaľ sa nedáme do konkurzu a neodkúpime si vlastný majetok od vopred určeného správcu.

V nadchádzajúcom období konkurzná mafia zneužívala čoraz viac štátnych úradníkov a políciu, ktorá aktívne napomáhala svojou nezákonnou činnosťou. Vzhľadom k masívnej systematickej spolupráci orgánov činných v trestnom konaní a orgánov na výkon spravodlivosti sa iba niekoľkých prípadoch  podarilo dosiahnuť stíhanie aktérov, ktorí tejto mafii z úradnej pozícii napomáhali.

Déjà vu

Incident, počas ktorého som bola v pozícii generálnej riaditeľky THI a.s, z konca deväťdesiatych  rokov bol súčasťou scenárov, ktoré konkurzná mafia používala na tunelovanie úspešných firiem. Mnohí konkurzní baróni sa dopracovali k závratnému majetku práve na základe korupčného správania spoľahlivých sudcov. V roku 2003 som na novozriadenom Odbore obzvlášť závažnej trestnej činnosti podala s manželom rozsiahly podnet a predložila listinné dôkazy o trestnej činnosti mnohých konkurzných sudcov z  Krajského súdu Bratislava, v ktorých nezákonné uznesenia vydával aj súčasný predseda súdu JUDr.Boris Tóth, ktorý ako príslušný sudca nechal prebehnúť konkurz bez uskutočnenia jedinej schôdze veriteľov, bez prieskumného pojednávania a umožnil predaj  trojposchodového hotela ohodnoteného niekoľkými posudkami na cenu 18 miliónov,  za 2,2 cenu milióna korún.

Akým právom sa bude sudca Boris Tóth vyjadrovať k nezákonnej činnosti svojich kolegov, keď aplikoval v súdnej praxi rovnaké metódy a tie isté detailné porušenia zákonov? Kompletná dokumentácia k  trestnej činnosti JUDr. Borisa Tótha je uložená na Prezídiu policajného zboru, ktorý začal vo veci trestné stíhanie, avšak neskôr konanie zastavil, nakoľko počestnému sudcovi nebol dokázaný úmysel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie NAKA má dostatok podnetov na nezákonné konanie sudcov tohto súdu a preto by sa malo aj naďalej zaoberať nezákonnosťami sudcov, vydávajúcich rozhodnutia, ktoré viedli likvidácii firiem a podhodnoteným predajom majetku spriazneným osobám.

Krátke dejiny justičnej mafie na Slovensku – II. časť ( peniaze nesmrdia)

Sudcom a konkurznej mafii sa darilo najmä vďaka doktríne ministra Palka a jeho ľudí, ktorí pred začatím trestného stíhania obhajovali konanie sudcov vyjadrením, že nemali v úmysle spôsobiť ujmu, či inému účastníkovi zabezpečiť rozhodnutím neprimeraný prospech, prípadne v konaní prezentovali iba svoj ich právny názor, preto ich nie je možné stíhať. Na zvrátenostiach konkurznej mafie participovali policajti, ktorých povinnosťou bolo trestnú činnosť vyšetrovať a prokurátori, vykonávajúci zo zákona dozor nad trestným konaním. Aj špeciálny prokurátor Turan v tej dobe tomu napomohol, keď urýchlene zamietal sťažnosť proti zastaveniu trestného stíhania sudcu ešte pred tým, ako mu boli doručené prílohy  ku sťažnosti a celý trestný spis. A podobne by sme mohli menovať ďaľších a ďaľších….Kto sa postavil justičnej mafii na odpor a nesklonil hlavu, zažil peklo. Dôverne poznám konanie aktérov týchto konaní. Média nemali odvahu popisovať trestnú činnosť verejných činiteľov, občanov, ktorí upozornili na trestnú činnosť sudcov sa nikto nezastal a štátna moc ich z pomsty systematicky likvidovala a degradovala cez nezmyselné trestné konania. Bývalý policajný prezident JUDr. Ján Packa ako jediný v roku 2007 situáciu komentoval vetou:

„ Keď sa vám dajú dokopy policajt, prokurátor, sudca, máte začarovaný kruh, z ktorého nie je možné sa zákonným spôsobom vymaniť.“

 

 

https://dennikn.sk/blog/152907/satira-o-konkurznej-mafii/

 

V  dobe modrej demokracie nikto nechcel rozlišovať vážne inštitúty v činnosti sudcov, akými sú povinnosť konať výlučne v medziach zákona a nie mimo zákonom stanovené medze, prípadne, že sudca je povinný vykonávať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona a nie iba tie, ktoré sám uzná za vhodné. Samotné porušenie týchto zásadných povinností  je trestným činom a v prípade sucu o neznalosti zákona, alebo neúmyselnosti jeho konania sa nedá ani len polemizovať.

Pokiaľ má NAKA skutočný záujem ozdraviť justíciu, má stále možnosť si vytiahnuť z archívu dvestostranové trestné oznámenie,  ku ktorému prijala niekoľko košov dokumentácie.

Zmenila sa spoločnosť, prípadne právny názor vedenia NAKA?

Uvidíme časom, či predstavitelia NAKA vybrali hrozienka pre svoje politické manipulácie alebo sa rozhodli nasadiť ranu justičnej mafii, je totiž zárodkom akejkoľvek korupcie, či bez ohľadu na aktivity lobistov.

K základným povinnostiam sudcu patrí ústavnoprávna ochranu každého účastníka konania, bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o konkurzné konanie, obchodný spor alebo o trestné stíhanie kohokoľkvek, dokonca aj Mariána Kočnera. Sudca musí byť zárukou zachovania práv, objektívnosti a spravodlivosti. Dokonca aj vtedy, keď okrem platu nedostane úplatok.

Nestavajme vzdušné zámky okolo Kočnera, podstatné je začať riešiť zlo od koreňa. Od sudcov a prokurátorov, ktorí v talári zdefraudovali spravodlivosť na Slovensku.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies