Ficove domino speje k očiste justície

 

Posledná fáza začína

Chobotnica ktorá sa usadila v orgánoch justície pod taktovkou politicky riadených brachiálnych zložiek sa snaží prežiť za každú cenu. Odstránenie špeciálnej prokuratúry a roztrúsenie prokurátorov, ktorí dozorovali politicky  motivované kauzy voči predstaviteľom opozície v období rokoch 2020 – 2023 prostredníctvom spravodajsky organizovaných zložiek prokuratúry, polície a v neposlednom rade aj niektorých sudcov Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu sa tak hlboko zakorenili a stali skoro nezranitelnými, že žijú svojim vlastným životom a parazitujú a žijú v systéme spravodlivosti ako zákerná bunka, ktorá žije svojim životom. Nie je žiadnym tajomstvom že ku spravodajskému systému realizácie akcií NAKA a ich zosúladeniu s niektorými dozorovými prokurátormi ŠP patrilo aj čakanie na termíny , kedy návrhy na väzby sa podávali u spriaznených sudcov ŠTS ako u pani Záleskej, aby v alínii trestného stíhania, väzobného návrhu sa rozhodovalo priaznivo. V tomto premyslenom systéme spravodajského spôsobu riadenia trestných stíhaní malo svoje miesto aj taktizovanie so samotnými senátmi prvostupňových súdov, ale dokonca aj odvolacieho senátu Najvyššieho súdu. Presláveným senátom na tieto kauzy bola garancia senátu 5T Najvyššieho súdu SR pod vedením sudcu Klimenta (pôvodné meno Koza), ktorý bol demaskovaný a usvedčený viacerými nálezmi Ústavného súdu SR z hľadiska porušovania práva účastníkov konania, zákonných postupov, dokonca rozhodovania v priamom rozpore so zákonom. Ochranu tomu sudcovi poskytovala systematizovaná schéma personálneho obsadenia Súdnej rady na čela s Jánom Mazákom a v nemalej miere aj prístupom predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorý akoby nechcel brať na vedomie dve vážne skutočnosti. Po prvé, že nálezy a rozhodnutia Ústavného súdu striktne vymedzili rozsah porušovania zákonov zo strany sudcu Klimenta. Po druhé je to spôsob, ako vôbec justičná chobotnica okrem kooperácie a manipulovania zákonných sudcov na ŠTS dokázala zariadiť, aby mnohé kauzy so spoločným menovateľom a charakteristikou skončili vždy v senáte 5T JUDr. Klimenta. A to napriek zavedenému systému náhodného prideľovania spisov ktorý je roky zavedené na všetkých súdoch a ktorých správcom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Doterajšie kontroly MS SR vykonávané na Najvyššom súde aj iných súdoch sa nezameriavali na skúmanie záhadného spôsobu prideľovanie spisov s kauzami politickej opozície a ich priaznivcov a spriaznených osôb práve do senátu JUDr. Klimenta.

Posledná bašta defraudácie moci . Zrúti ju Fico?

 

Okolnosti, ktoré v súčasnosti gradujú okolo očistenia justície od tejto chobotnice logicky vedú k odhaleniu a k preskúmaniu zneužívania systému prideľovania spisov na Najvyššom súde, lebo podozrenia zo sabotáže systému náhodného prideľovania spisov na Najvyššom súde vedú k podozreniam z organizovaného a spravodajského spôsobu zneužívania spravodlivosti a k porušovaniam Ústavných práv občanov na zákonného sudcu.

Ako kope skapínajúci kôň

Minister spravodlivosti Susko nariadil kontrolu informačného systému so zameraním na náhodné prideľovanie zákonných sudcov na Najvyššom súde SR. Na základe rovnakého práva a postupu, ako to robili jeho predchodcovia za predošlej vlády, tentokrát však s priamym zameraním kontroly na prideľovanie spisov jednotlivým sudcom a to aj do senátu 5T, v ktorom v priebehu rozhodovania vznikli všetky tie nezákonnosti, ktoré Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach definoval ako osobné zlyhanie a porušovanie zákonov a práv práve JUDr. Klimentom.V súlade s § 71 zákona č. 757/2004 Z.z.

Ministerstvo spravodlivosti je zriaďovateľom a prevádzkovateľom tohto informačného systému, ktorý s je využívaný v administratívnej praxi súdov a teda má právo na jeho preverenia a kontrolu. Pracovníci Najvyššieho súdu SR odmietli vykonanie tejto kontroly, dokonca argumentovali s tým, že ich kontrola podlieha len autorizácii prezidentky SR a hrubo odignorovali a zmarili túto kontrolu. Protokol z tohto odmietnutia predseda súdu Šikuta odmietol podpísať, aj keď neskôr sa situáciu snažil vyžehliť so všeobecným vyhlásením že NS SR plne spolupracuje s ministerstvom.

V tlačovej besede, ktorú predseda vlády Robert Fico a minister Susko poskytli mediam sa dozvieme nielen o dôvodoch tejto kontroly a podozreniach o zneužívaní a marení inštitútu zákonného sudcu garantovaného Ústavou SR, ale aj o spôsobe a podozreniach, ktoré spočívajú v zneužívaní a v zmanipulovaní celého systému náhodného prideľovania spisov. Cieľom kontroly teda mala byť diagnostika základných údajov a postupov, ktoré by mali byť znalecky preskúmané z hľadiska porušovania, zneužívania a marenia tohto systému ktoré ministerstvo spravodlivosti zriadilo, prevádzkuje a zodpovedá za jeho funkčnosť a zákonnosť.

Cesta k predsedovi Najvyššieho súdu, ku Klimentovi a k odhalovaniu manipulácie celého systému výkonu spravodlivosti vedie nie len cez vyšetrenie tejto veci, ale aj cez prácu OČTK a samozrejme rozhodovacích právomocí Súdnej rady, kde prišiel o funkciu predsedu Ján Mazák a zrejme on aj  Ďalší člen rady budú nahradení. Tento najvyšší sudcovský orgán totiž nemôže pripustiť spochybnenie dobrého mena sudcov, sudcovského stavu, spôsobu výkonu sudcovských povinností, manipulovania súdnych procesov žiadnymi zásahmi, ktoré musia byť stredobodom pozornosti každého predsedu súdu. Či okresného, alebo najvyššieho.

Ján Mazák bol odvolaný z funkcie predsedu súdnej rady

Ministerstvo sa k zisteniam zaručene dopracuje. A pravdepodobne vyjdú najavo aj tie podrobnosti, okolnosti a celá schéma personálneho , technického a organizačného zabezpečovania týchto manipulácii, ktoré budú mať trestnoprávny záver. A vyvodenie personálnych zodpovedností bude súčasťou nápravy. Je to však aj ďaľšia rovina tohto problému, ktorá spočíva v reťazení na seba nadväzujúcich postupov a udalostí v celom procese trestných stíhaní a súdnych konaní, lebo nielen z hľadiska nezákonných postupov sudcu Klimenta z pohľadu rozhodnutí Ústavného sud SR, ale aj z hľadiska ústavnosti konania brachiálnych zložiek treba považovať celé konania ktoré sa odohralo nie pred zákonným sudcom za neplatné. Ex Tunc. Teda od samého začiatku. Pretože pri takých sekvenciach, kauzálnych súvislostiach, nadväzujúcej súčinnosti rôznych orgánov v rôznych štádiach konania náhodné prvky takéhoto rozsahu sa nemôžu vyskytovať, budeme sa vraciať k dôvodným podozreniam o spravodajskom a sabotážnom systéme  narušovania celého systému spravodlivosti a tých inštitúcii a ich vedúcich, ktoré sa na tom podielali.

Domino začalo padať a padne aj posledný kameň

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies