Špeciálna prokuratúra končí 20.marca

Ústavný súd rozhodol expresne , do 9 dní od podania návrhu …

Podľa informácii, ktoré záhadným spôsobom unikli z Ústavného súdu pred zverejnením rozhodnutia o návrhoch prezidentky Čaputovej, novela Trestného zákona a trestného poriadku v niektorých častiach má byť v rozpore s ústavou. Týka sa to nielen premlčacích lehôt na niektoré trestné činy, ale aj zákonných lehôt v procesných postupoch súdov napríklad negovania skrátenej lehoty na podanie , kde Ústavný súd ponecháva  pôvodnú lehotu 3 rokov miesto navrhovanej  šesťmesačnej. Taktiež by sa mali ponechať v pôvodnom znení oproti novele aj niektoré parlamentom schválené  zníženia trestných sadzieb, no pred zverejnením rozhodnutia nie je možné špecifikovať, či týmto nárokom už nevyhovela práve schválená novela  v Národnej rade 28.2.2024.

Splní Ústavný súd sen opozície? Bude druhou komorou parlamentu?

 

Očakáva sa, že  vytknuté nálezy z hľadiska ich protiústavnosti buď jednoducho nebudú súčasťou zverejneného schváleného zákona vo vestníku Ministerstva spravodlivosti a následne sa o nich bude rokovať podľa konkrétnych výhrad Najvyššieho súdu opäť v parlamente, alebo budú platiť bez ich novelizácie v pôvodnom znení trestných kódexov.

Čo však slúži k veľkej spokojnosti vládnej koalície je rešpektovanie kompetenčných právomocí a názoru na potrebnosť a nekontrolovateľnosť Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá na základe zverejnenia schváleného zákona ukončí svoju činnosť 20.3 marca a jej právomoci budú vykonávané v systematizovanom začlenení do organizačných útvarov Generálnej prokuratúry Stane sa to vzhľadom na siahodlhé opozičné obštrukcie  neskôr oproti plánovanému termínu 1.marca

Špeciálna prokuratúra zanikne k 1.marcu 2024 !

Pretože o ostatných častiach a návrhoch prezidentky sa bude rozhodovať v konaní o spojení jej návrhoch, sa týmto rozhodnutím vytvorila prekážka res iudicata o možnosti zastavenia účinnosti celého novelizovaného zákona  vcelku tak ako to bolo navrhnuté. Rovnaká zásada platí pri posudzovaní zákonnosti priebehu a dôvodov skráteného legislatívneho konania, ktorého výsledkom boli práve ustanovenia, ktoré Ústavný súd akceptoval ako ústavné a teda dôsledok legálneho postupu parlamentu.

Vzhľadom na dlhšiu prestávku v rokovaniach Národnej Rady ktorá zasadne až v apríli, je pravdepodobné, že môžeme očakávať  mediálnu jar, ale aj mimoriadne aktivity opozície a hlavne zásadnú reorganizáciu trestnej agendy, ktorú doteraz viedli prokurátori ÚŠP ktorích jediným kontrolným orgánom bol Daniel Lipšic a Generálna prokuratúra v zmysle stabilizovaných a zákonných pravidiel kontroly orgánov prokuratúry nemala dosah  a možnosť posudzovať ich procesné postupy, rozhodnutia a predovšetkým kvalitu a zákonnosť výkonutprávomocí. Tu netreba zabudnúť na množstvo rozhodnutí Generálnej prokuratúry, ktoré už v procesných otázkach podľa § 363 trestného poriadku boli preskúmavané a voči nesprávnemu a nezákonnému dozorovaniu prípravných konaní prokurátormi Ú3P kvalifikované ako nezákonné postupy. V týchto prípadoch už právomoc a povinnosť generálnej prokuratúry môže  zásadne zmeniť vo forme vydávania záväzných pokynov, pokiaľ tieto boli doteraz špeciálnymi prokurátormi ignorované.

Premier položil právnicke otázky

Je zvedavý prečo ÚS prelomil vlastnu judikatúru a ako sa vysporiadal s tým, že zákon ešte nebol zverejnený ani v zbierke zákonov. Za veľkú blamáž považuje, že média disponovali s obsahom tohoto rozhodnutia pred jeho zverejnením v zbierke zákonov a pred doručením vláde SR. Podľa neho Toto predsda US bude musieť nielen vysvetliť, ale aj prijať opatrenia do vnútra súdu.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies