Špeciálna prokuratúra zanikne k 1.marcu 2024 !

V zmysle návrhu , ktorý bol predložený na prerokovanie a schválenie v Národnej rade, sa zásadným spôsobom menia všetky kompetencie, ktoré doteraz vykonával úrad špeciálnej prokuratúry. Tieto kompetencie prejdú na generálnu prokuratúru a krajské prokuratúry podľa príslušnosti súdov, zastupovanie kauz Najvyššom súde ,na Špecializovanom trestnom súde budú vykonávať prokurátory Generálnej prokuratúry a prokurátori príslušných Krajských prokuratúr

V zmysle návrhu Špeciálna prokuratúra do 31. marca 2024 odovzdá kompletnú spisovú agendu ukončených  súdnych konaní Generálnej prokuratúre a aktívne konania podľa príslušnosti súdov, alebo povahe veci Krajským prokuratúram

Podľa avizovaných informácii že tento návrh bol premiérom Ficom bol skonsolidovaný a odkonzultovaný aj s Bruselom, môžeme z obsahu návrhu dedukovať, že pojmy špeciálny prokurátor a špeciálna prokuratúra zmiznú zo všetkých právnych predpisov , kde boli spomenuté a inštitút špeciálnej prokuratúry ako takej jednoducho zanikne ako nástroj dvojprávnosti a rozkolnosti v systéme prokuratúry, lebo negoval a vyvolával rozkol vo výkone právomocí orgánov činných trestných konaní, negoval zásady vecnej a miestnej príslušnosti a stal sa nástrojom výkonu politickej vôle.

V zmysle predloženého návrhu sa rušia viaceré paragrafové znenia nielen zákona o prokuratúre ale aj trestných kódexov a iných vykonávacích a legislatívnych noriem, kde sa inštitut špeciálnej prokuratúry rokmi penetroval a budoval si tak skoro neohrozitelnú a nekontrolovatelnú pozíciu v oblasti výkonu spravodlivosti.

Podaný návrh pritom vychádza nielen z inventúry rozporných právomocí a možnosti kontroly výkonu spravodlivosti, ale aj z nálezov Ústavného súdu a potreby aktualizovať a inovovať samotnú kontrolu prokuratúry, Generálnej prokuratúry, navrhovania a odvolania Generálneho prokurátora.

Podaný návrh je výrazným posilnením jednotnosti a nedelitelnosti prokurátorskej funkcie v trestnom konaní , lebo zásadne a principiálne určuje vecnú a miestnu príslušnosť prokurátorov nielen pred súdy, ale aj vo veci dozorovania trestných konaní v prípravnom štádiu konania. Mala by byť zárukou odstránenia a prerušenia úzkych, prepojených a účelovo vykonávaných  trestných konaní , kde orgány činné trestného konania  ako vyšetrovateľ a špeciálny prokurátor prestali byť vyváženým výkonom spravodlivosti, kde prokurátor nevykonával dozor nad vyšetrovaní, ale v úzkej spolupráci ho menežoval a riadil s vybranými vyšetrovatelmi , pričom títo pochádzali vo väčšine prípadov z NAKA. Tieto okolnosti  boli konštatované nielen Generálnou prokuraúrou pri množstve prípadov poukazujúcich na nezákonný postuppolície, kde práve špeciálni prokurátori zlyhávali, ale aj v nálezoch ÚStavného súdu, ktoré tieto zneužitia kompetencii pri výkone spravodlivosti potvrdili .

Pri tejto kombinácii a v napojení na niektoré senáty Špecializovaného trestného súdu sa vytvorila virtuálna kolonia moci a spravodlivosti.

Zbohom elita, zbohom ÚŠP,  zbohom škandály a elitárska korupcia.

Vítajte v realite.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies