Archív SIS z rokov 2000 – 2001 vyvrhol záznamy z urovnania kauzy Markíza podpísaním zmeniek

O pár dní uplynie takmer dva roky od vzniku kauzy „ zmenky“. Politického procesu, nápadne pripomínajúcom, neslávne päťdesiate roky minulého storočia. Viac ako polroka mali občania možnosť v priamom prenose sledovať politický proces aký v novodobej histórii samostatného Slovenska doposiaľ nemá obdobu najmä z pohľadu dodržiavania základných pravidiel trestného konania, trestného poriadku a ústavy. Proces, ktorý obnažil úpadok slovenských médií ako nikdy v predchádzajúcom období.

Kauza zmenky vrcholí, po záverečných rečiach na pojednávaní sa senát ŠTS pripravuje odsúdenie páchateľov, ktoré načasoval štýlovo dva dni pred voľbami.

Aktéri, ktorých odsúdenie Kočnera malo vyniesť na najvyššie miesta zákonodarnej a výkonnej moci pravdepodobne nepredpokladali, že pred vstupom medzi elitu národa  môžu našliapnuť na mínu v podobe listín z archívu Slovenskej informačnej služby.

Zmenky neboli sfalšované,  JUDr. Daniel Lipšic a prokurátor JUDr. Šanta oklamali celé Slovensko

Zo záznamov evidovaných v archíve Slovenskej informačnej služby vyplýva, že celá akcia urovnania sporu – kauza Markíza bola realizovaná pod kontrolou SIS.

Pavol Rusko bol pod kontrolou Slovenskej informačnej služby od doby, keď požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu o udelenie licencie na vysielanie. Intenzívne, keďže sa jednalo o verejnoprospešné zariadenie, ktoré do veľkej miery ovplyvňovalo verejnú mienku, bol nielen on ale aj jeho blízky spolupracovníci a obchodní partneri sledovaní. Situáciu o udelenia licencie pracovníci SIS intenzívne monitorovali. V zvýšenej miere monitorovali televíziu po vzniku sporu, vzniknutom medzi konateľmi Ruskom a Volzovou.

Zo záznamov Slovenskej informačnej služby jednoznačne vyplýva, že zmenky vznikli v roku 2000

Autentické záznamy príslušníkov SIS:

Bratislava 30. Júl.2000

Vec: Spravodajská informácia Markíza

V nadväznosti na predchádzajúce informácie kauzy Markíza.

Dňa 11. júna 2000 došlo k podpísaniu zmeniek v kauze vlastná zmenka na rad
JUDr. Štefan Agh – 2 kusy
Marián Kočner – 2 kusy

 

 

Na základe zmeniek a finančného vyrovnania došlo k urovnaniu sporu kauza Markíza.

Gamatex prostredníctvom A D A M bol predaný za 80. mil. sk.

V ďalšom období by malo prísť  k utlmeniu sporov a konsolidácii pomerov v TV Markíza.

V nasledujúcich informáciách bude sledované finančné rozdelenie 26 mil. a ako bolo naložené s týmito prostriedkami.

Dve zmenky sú v držbe Agh a Kočner.

V ďalšom období zrejme príde k predaju obchodných podielov Volzovej v prospech zahraničného investora.

Rusko veci rieši cez Kováčika, na Malchárka sa veľmi nespolieha.

 

Bratislava 10.5. 2001

Vec: Spravodajská informácia Markíza

V nadväznosti na predchádzajúce informácie kauza Markíza

Dňa 4. Mája 2001 došlo k prevodu zmeniek Rusko – Agh na Inkasný servis a.s. TCČ: 35 808 551, ide o akciovku, ktorú vlastnia Agh a Kočner.
Podľa informácií došlo tiež k prevodu zmeniek Rusko – Kočner na Inkasný servis a.s.

Dôvodom prevodu bola požiadavka Ruska, aby nebolo jasné, kto je vlastníkom.

Rusko sa chce angažovať v politike.

Folzová mala uzatvoriť zmluvu, v ktorej previedla svoj obchodný podiel na Ivana Beňačku dňa 30.9.1999. Beňačka tvrdí, že podiel mu patrí.

Rozdelenie 40 mil. som uviedol v predchádzajúcich info.

Neoverené: Volzová má predať svoj obchodný podiel nejakej firme od Kováčika  – Forza, respektíve prebehli nejaké rokovania.

V ďalšom období ustanovím firmu, na ktorú prešiel obchodný podiel.

 

Bratislava 30.11.2001.

V nadväznosti na predchádzajúce správy ku kauze

Sylvia Volzová predala obchodný podiel na základe zmluvy zo dňa 2.11.2001 spoločnosti Media – Invest s.r.o.

Podľa neoverenej informácie mal predať podiel aj Pavol Rusko.

Za spoločnosťou Media – Invest by mal byť Kovarčík a tiež Filo.

Zo strany Ruska ide možno iba o zastierací manéver voči Volzovej, aby si myslela, že aj on predal. Vplyv Ruska v televízii zostáva.

Rusko má naštartované do politiky, jeho projekt má šancu na úspech.

Pokúsim sa zistiť za koľko predala Volzová podiel a komu všetkému dala peniaze z predaja, hovorí sa, že niečo dala aj Čongymu.

Z desiatok zachovaných záznamov Slovenskej informačnej služby,  jednoznačne vyplýva, že Marián Kočner, Pavol Rusko a JUDr. Štefan Agh trestný čin falšovania nespáchali.

Pán Čižnár je čas rozpútať peklo.

Spis Pavla Ruska, vedený na SIS v rokoch 2000 – 2001, obsahuje 86 strán súvisiacich s finančným vysporiadaním v kauze zmenky

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies